คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
AIPA 2019 Bangkok Thailand
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รองประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง จะนำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ (02/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะนำคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมามเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๖๒ (02/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (01/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (26/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (20/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการทางการแพทย์ (พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา (19/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (12/03/2562)
แสดงทั้งหมด....  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวสำนักงานฯ RSS
กิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ครั้งที่ ๑๐    กิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๑๐ (08/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 101 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เวียดนาม ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เวียดนาม ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (03/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 52 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
อวยพรวันเกิด    อวยพรวันเกิด (02/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 116 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย     การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย (02/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 48 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทำงานตำแหน่งพนักงานเรียงพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ กฎหมายหน้า 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/03/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 60 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (07/03/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 60 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนภายนอกผลิต Scoop/VTR รายการ สายด่วนรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/02/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ง ประกาศผู้ชนะเสนประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่ออราคา ซ์้อเครื่องเย็บกระดาษ พร้อมลวดเย็บกระดาษจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 0 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมพนักเก้าอี้เฉพาะส่วนบน จำนวน 500 ที่นั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการสุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ กฎหมายหน้า 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/04/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ห้องเรียนรัฐะรรมนูญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/03/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคราจ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกร ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการโครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/03/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ พิการงานเข้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/03/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 87 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 78 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 63 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 63 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 78 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดเช่าศูนย์ประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (16/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30/01/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 84 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14/01/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 100 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (28/12/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 139 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27/12/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 70 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าศูนย์ประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (23/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 0 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ จ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (09/04/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภารายการ "ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ" (02/04/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และงานระบบประกอบอาคารและภายนอกอาคาร (01/04/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 35 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกรผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ โครงการผลิตรายการโทรท้ศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ (27/03/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ (12/10/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 53 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 353 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 259 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนมาปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 83 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 79 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก (23/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป (15/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) (30/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (29/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการทางการแพทย์ (พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา (26/04/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngเงินทุนอุดหนุนการวิจัย RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ (16/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 36 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (08/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 40 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผุ้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (08/11/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 135 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผุ้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (08/11/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผุ้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (25/06/2561) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 115 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (27/03/2561)
แสดงทั้งหมด...  
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (23/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ปัญหาความเหลื่อมล้ำกับแนวทางจัดตั้งธนาคารที่ดิน (17/05/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (17/04/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 73 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน: การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (02/04/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 77 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (22/03/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 81 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ไต้หวันกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24/04/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 48 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (17/04/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 50 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (25/03/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 59 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เกาหลีใต้กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (22/03/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 48 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ติดตามกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า (20/03/2562) - ๏ฟฝ๏ฟฝาน 54 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แสดงทั้งหมด...  


 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี (สภาผู้แทนราษฎร)
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats