AIPA 2019 Bangkok Thailand
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภาจัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจาปี ๒๕๖๒ เตรียมเปิดเวทีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบปะกับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม พร้อมชู “Smart Citizen” ในการสร้าง “Smart City” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (09/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี สหภาพรัฐสภา (28/06/2562) - อ่าน 56 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประวัติความเป็นมา สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ในโอกาสครบรอบ 130 ปี (28/06/2562) - อ่าน 54 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ครบรอบ 130 ปี สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) เสริมพลังผู้แทนปวงชน (28/06/2562) - อ่าน 56 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับส.ส., ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ส.ส., บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานของคณะทำงานทางการเมือง, กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ตำแหน่งอื่น (18/06/2562) hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ (18/06/2562) hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61) (29/05/2562) - อ่าน 177 ครั้ง
แสดงทั้งหมด....  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวสำนักงานฯ RSS
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมือง    ของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมือง ของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (21/07/2562) - อ่าน 6 ครั้ง
วันที่สองเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้านประชาธิปไตย" ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ      วันที่สองเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้านประชาธิปไตย" ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ (21/07/2562) - อ่าน 6 ครั้ง
การเสวนาเรื่อง "ขอนแก่น Model สร้าง smart city ด้วย smart citizen    การเสวนาเรื่อง "ขอนแก่น Model สร้าง smart city ด้วย smart citizen (21/07/2562) - อ่าน 7 ครั้ง
ในภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ยุวชนประชาธิปไตยกับการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ”    ในภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ยุวชนประชาธิปไตยกับการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ” (21/07/2562) - อ่าน 3 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รถรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DSNG C - Band) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2562) - อ่าน 38 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ สุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2562) - อ่าน 184 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31/05/2562) - อ่าน 137 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เช่ารถยนต์ BMW series 7 สำหรับให้การรับรองบุคคลสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (AIPA-ASEAN Interface) ด้วยวิธีประกวดราค (30/05/2562) - อ่าน 167 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ พิการงานเข้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/2562) - อ่าน 212 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/07/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/07/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB 2130 CX จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/07/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/07/2562) - อ่าน 5 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/07/2562) - อ่าน 5 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562) - อ่าน 94 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีคัดเลือก (28/05/2562) - อ่าน 89 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการสุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ กฎหมายหน้า 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/04/2562) - อ่าน 124 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ห้องเรียนรัฐะรรมนูญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/03/2562) - อ่าน 129 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562) - อ่าน 198 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561) - อ่าน 179 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561) - อ่าน 147 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561) - อ่าน 160 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561) - อ่าน 162 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดเช่าศูนย์ประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (16/05/2562) - อ่าน 107 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30/01/2562) - อ่าน 166 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14/01/2562) - อ่าน 174 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (28/12/2561) - อ่าน 199 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ จ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (19/07/2562) - อ่าน 4 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รถรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DSNG-Band) (08/07/2562) - อ่าน 16 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (05/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนในการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (AIPA-ASEAN Interface) ครั้งที่ 34 (17/06/2562) - อ่าน 48 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภารายการ "พิการงานเข้า" (30/05/2562) - อ่าน 63 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ (12/10/2561) - อ่าน 115 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - อ่าน 430 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - อ่าน 326 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนมาปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - อ่าน 149 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - อ่าน 150 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (21/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (10/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) (30/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) (27/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก (23/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngเงินอุดหนุนการวิจัย RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (18/06/2562) - อ่าน 108 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ (16/05/2562) - อ่าน 109 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (08/05/2562) - อ่าน 113 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย (06/06/2561) - อ่าน 399 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ (21/05/2561) - อ่าน 248 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (27/03/2561)
แสดงทั้งหมด...  
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ Start-up & Innobiz มาตรการช่วยเหลือ SMEs ไทย (12/07/2562) - อ่าน 48 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (09/07/2562) - อ่าน 65 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (09/07/2562) - อ่าน 62 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประเทศไทยกับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562 (28/06/2562) - อ่าน 70 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  อยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? (28/06/2562) - อ่าน 108 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร (12/07/2562) - อ่าน 100 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ญี่ปุ่นกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/07/2562) - อ่าน 40 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (14/06/2562) - อ่าน 138 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ไต้หวันกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24/04/2562) - อ่าน 232 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (17/04/2562) - อ่าน 226 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (18/06/2562) - อ่าน 117 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการดำเนินงานในกระบวนการของ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับส.ส., ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ส.ส., บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานของคณะทำงานทางการเมือง, กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ตำแหน่งอื่น - อ่าน 708 ครั้ง hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ - อ่าน 57 ครั้ง hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - อ่าน 72 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือขอสละสิทธิการรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น - อ่าน 47 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแสดงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - อ่าน 59 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ใบขอใช้บริการ ส.ส.
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ใบขอรับบริการด้านวิชาการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขอหนังสือเดินทางของสมาชิก
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศ
แสดงทั้งหมด...  

 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


 • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

 • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

 • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

 • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats