ช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลการประชุมสภา ข่าว สำหรับสมาชิกรัฐสภา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพระปกเกล้าขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
สำนักงานสีเขียว
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภา "จริงใจ" ปลอดภัยไร้โควิด ลงชื่อเข้า-ออก สแกนคิวอาร์โค้ด (29/05/2563) 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “รัฐสภาพร้อมใจ บริจาคโลหิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (20/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สถาบันพระปกเกล้า ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖, ๗ และ หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงาน ของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖, ๗ (12/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล หนังสือนัดประชุม, ระเบียบวาระการประชุม, ข้อมูลการประชุมสภา, ข่าวและเอกสารประชาสัมพันธ์ สำหรับสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (04/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (13/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (03/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (04/03/2563)
แสดงทั้งหมด....  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวสำนักงานฯ RSS
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ    พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง (03/06/2563)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว    พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (30/05/2563)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วางพวงมาลาในนาม “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วางพวงมาลาในนาม “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (30/05/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อยห้องแถลงข่าว และห้องทำงานสื่อมวลชนประจำรัฐสภา    ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อยห้องแถลงข่าว และห้องทำงานสื่อมวลชนประจำรัฐสภา (20/05/2563)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้าและท่อประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกรผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการโครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/04/2563)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/06/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ กรรมาธิการพบประชาชน ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ตอน (05/06/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตัดเครื่องแบบพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05/06/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิธีกรผู้ดำเนินรายการ รายการ กรรมาธิการพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 26 ตอน (04/06/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวรีดความร้อน fuser epson al-c500 (04/06/2563)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกรผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการโครงการผลิตรายการดทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (03/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก (19/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีคัดเลือก (28/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (29/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ (24/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ (24/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ (16/04/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่าง ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอลสำหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (ระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-Bidding) (29/04/2563)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเิงนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) (19/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการข่าวภาคภาษาอังกฤษ (15/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างเอกชน ผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ในส่วนจัดจ้างทำเพลงประกอบรายการ ไตเติ้ล Interlude ผลิตภาพข่าว รวบรวมข้อมูลและจัดทำสกู๊ป/จัดทำสกู๊ปเหตุการณ์จำลอง/ตัดต่อรายการ "กฎหมายหน้า 1" (07/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (07/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) (29/04/2563)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ (12/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนมาปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (02/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563) (17/03/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (11/03/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) (27/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) (27/02/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngเงินอุดหนุนการวิจัย RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) (28/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (18/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ (16/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (08/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย (06/06/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (19/11/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (27/03/2561)
แสดงทั้งหมด...  
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (18/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการดำเนินงานในกระบวนการตามหน้าที่ของ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำร้องขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวฯ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับส.ส., ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ส.ส., บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานของคณะทำงานทางการเมือง, กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ตำแหน่งอื่น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือขอสละสิทธิการรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแสดงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ใบขอใช้บริการ ส.ส.
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ใบขอรับบริการด้านวิชาการ
แสดงทั้งหมด...  

ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats