หน้าหลัก >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
(17/8/2562)
อ่าน 3 ครั้ง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ สาธารณรัฐเกาหลี
(16/8/2562)
อ่าน 8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – สิงคโปร์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(16/8/2562)
อ่าน 5 ครั้ง
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “สร้างสุขด้วยสติในองค์กรระดับบริหาร” (MIO) รุ่นที่ ๑
(14/8/2562)
อ่าน 9 ครั้ง
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
(14/8/2562)
อ่าน 7 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(13/8/2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการ การอำนวยความสะดวกและงานเลี้ยงในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๔๐
(13/8/2562)
อ่าน 36 ครั้ง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย วางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ
(12/8/2562)
อ่าน 45 ครั้ง
คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
(12/8/2562)
อ่าน 76 ครั้ง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ลงนามถวายพระพร
(12/8/2562)
อ่าน 99 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
(12/8/2562)
อ่าน 27 ครั้ง
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(12/8/2562)
ในภาคบ่ายของโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างความตระหนักรู้ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA และกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)”
(10/8/2562)
อ่าน 21 ครั้ง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(10/8/2562)
อ่าน 10 ครั้ง
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าเยี่ยมคารวะ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย ณ อาคารรัฐสภามาเลเซีย
(7/8/2562)
อ่าน 44 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาท และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
(7/8/2562)
การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(6/8/2562)
อ่าน 106 ครั้ง
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าเยี่ยมคารวะ อุปทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
(6/8/2562)
อ่าน 63 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบ ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
(6/8/2562)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมเลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(5/8/2562)
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats