« มีนาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์หนังสือและสื่อเผยแพร่...

เอกสารข่าวรัฐสภา เป็นวารสารเผยแพร่ข่าวและสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา และนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกฯ  ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยส่วนราชการสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

รัฐสภาสาร  เป็นวารสารวิชาการที่นำเสนอบทความจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบันโดยจำหน่ายเล่มละ ๕๐ บาท หรือสมัครสมาชิก ๕๐๐ บาทต่อปี (๑๒ เล่ม)

จุลสารรายสามเดือน เป็นจุลสารที่มีเนื้อหาเพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อาทิ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  การถอดถอนจากตำแหน่ง เป็นต้น
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ห้องข่าว ติดต่อรัฐสภา