หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« ธันวาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (04/03/2562)
images/design/news/icon1.jpg  เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (01/02/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (14/01/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๑๓ คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ (10/10/2561)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 เรื่อง ผลการตัดสินเรื่องสั้นและบทกวี การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (28/08/2561)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศรับสมัครงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18/11/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) (12/11/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย (07/11/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) (31/10/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) (31/10/2562)
อ่านทั้งหมด


images/design/news/news_191.pngการจัดซื้อจัดจ้าง
images/news_191.jpgประกาศซื้อ/จ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 11 รายการ (13/12/2562) - อ่าน 2 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธิ์ อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 17 19 และ 20 และอาคารรัฐสภาฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถนนสามเสน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) (02/12/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ Highlight ประชุมสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/11/2562) - อ่าน 97 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด เอ4 โดยวิธี ตาลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (25/11/2562) - อ่าน 32 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (รัฐสภาเกียกกาย ถึงซอยอารีย์สัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2562) - อ่าน 47 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศผู้ชนะ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2562) - อ่าน 1 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 41 - 6620 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2562) - อ่าน 1 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ญถ 4471 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2562) - อ่าน 1 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน วน 5821 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2562) - อ่าน 1 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2562) - อ่าน 1 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศยกเลิก RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/10/2562) - อ่าน 61 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก (19/09/2562) - อ่าน 97 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562) - อ่าน 271 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีคัดเลือก (28/05/2562) - อ่าน 281 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการสุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2562)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศเปลี่ยนแปลง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562) - อ่าน 395 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561) - อ่าน 359 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561) - อ่าน 319 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561) - อ่าน 339 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561) - อ่าน 334 ครั้ง
อ่านทั้งหมด

images/news_191.jpgแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผ่นการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (06/12/2562) - อ่าน 5 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (06/12/2562) - อ่าน 9 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (21/11/2562) - อ่าน 38 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (29/10/2562) - อ่าน 78 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (04/10/2562)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศราคากลาง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมีก) จำนวน 11 รายการ (13/12/2562) - อ่าน 1 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (02/12/2562) - อ่าน 7 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ Highlight ประชุมสภา (29/11/2562) - อ่าน 12 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด เอ4 80 แกรม จำนวน 9,000 รีม (25/11/2562) - อ่าน 18 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกร ผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าวภาคสนามและช่างภาพ โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 9 รายการ (08/11/2562) - อ่าน 44 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgการเผยแพร่
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (03/01/2562)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
images/design/news/icon1.jpg  ซื้อฟิล์มกรองแสดง ขนาดหน้ากว้าง ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2562) new.gif
images/design/news/icon1.jpg  จ้างเคลือบพีวีซีด้านและยูวีเฉพาะจุดปกหนังสือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2562) new.gif
images/design/news/icon1.jpg  จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์นำขบวน ทะเบียน วจท 201 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2562) - อ่าน 1 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  จ้างพิมพ์แผ่นนิทรรศการ พิมพ์สติกเกอร์เคลือบด้าน ผนึกลง PP บอร์ด จำนวน 17 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/12/2562) - อ่าน 2 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเสริมความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/12/2562) - อ่าน 3 ครั้ง
อ่านทั้งหมด


images/news_191.jpgข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (09/12/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมบริจาคโลหิต (19/11/2562)
images/design/news/icon1.jpg  การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 36 กลุ่ม ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (06/11/2562) - อ่าน 123 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (e-Book มือเปิด) (21/10/2562)
images/design/news/icon1.jpg  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 24 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (21/10/2562) - อ่าน 109 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา