หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (04/03/2562)
images/design/news/icon1.jpg  เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (01/02/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (14/01/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๑๓ คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ (10/10/2561)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 เรื่อง ผลการตัดสินเรื่องสั้นและบทกวี การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (28/08/2561)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศรับสมัครงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (30/07/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (21/06/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (10/06/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) (30/05/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) (27/05/2562)
อ่านทั้งหมด


images/design/news/news_191.pngการจัดซื้อจัดจ้าง
images/news_191.jpgประกาศซื้อ/จ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2562) - อ่าน 25 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รถรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DSNG C - Band) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2562) - อ่าน 89 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ สุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2562) - อ่าน 245 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31/05/2562) - อ่าน 200 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เช่ารถยนต์ BMW series 7 สำหรับให้การรับรองบุคคลสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (AIPA-ASEAN Interface) ด้วยวิธีประกวดราค (30/05/2562) - อ่าน 229 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศผู้ชนะ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานเครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์และธงชาติตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศยกเลิก RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562) - อ่าน 132 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีคัดเลือก (28/05/2562) - อ่าน 139 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการสุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ กฎหมายหน้า 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/04/2562) - อ่าน 167 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ห้องเรียนรัฐะรรมนูญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/03/2562) - อ่าน 172 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศเปลี่ยนแปลง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562) - อ่าน 233 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561) - อ่าน 217 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561) - อ่าน 180 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561) - อ่าน 200 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561) - อ่าน 198 ครั้ง
อ่านทั้งหมด

images/news_191.jpgแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (08/08/2562) - อ่าน 15 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01/08/2562) - อ่าน 22 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25/07/2562) - อ่าน 19 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14/06/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดเช่าศูนย์ประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (16/05/2562) - อ่าน 138 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศราคากลาง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 7 รายการ (09/08/2562) - อ่าน 12 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าสถานที่ในการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (07/08/2562) - อ่าน 9 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าอุปกรณืสำหรับการประชุม จำนวน 2 รายการ (01/08/2562) - อ่าน 16 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ จ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (19/07/2562) - อ่าน 54 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รถรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DSNG-Band) (08/07/2562) - อ่าน 35 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgการเผยแพร่
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (03/01/2562)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
images/design/news/icon1.jpg  จ้างแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  จัดนิทรรศการ จำนวน 1 งาน (19/08/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  เช่าเลขหมายโทรศัพท์ จำนวน 3 เลขหมาย เครื่องโทรศัพท์และโทรสารพร้อมติดตั้ง จำนวน3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) - อ่าน 0 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/08/2562) - อ่าน 2 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/08/2562) - อ่าน 3 ครั้ง
อ่านทั้งหมด


images/news_191.jpgข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/design/news/icon1.jpg  การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (25/07/2562)
images/design/news/icon1.jpg  รัฐสภาจัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจาปี ๒๕๖๒ เตรียมเปิดเวทีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบปะกับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม พร้อมชู “Smart Citizen” ในการสร้าง “Smart City” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (09/07/2562)
images/design/news/icon1.jpg  Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี สหภาพรัฐสภา (28/06/2562) - อ่าน 100 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประวัติความเป็นมา สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ในโอกาสครบรอบ 130 ปี (28/06/2562) - อ่าน 114 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ครบรอบ 130 ปี สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) เสริมพลังผู้แทนปวงชน (28/06/2562) - อ่าน 108 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา