หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (04/03/2562)
images/design/news/icon1.jpg  เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (01/02/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (14/01/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๑๓ คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ (10/10/2561)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 เรื่อง ผลการตัดสินเรื่องสั้นและบทกวี การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (28/08/2561)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศรับสมัครงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563) (02/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (26/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) (25/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (02/04/2563)
อ่านทั้งหมด

images/news_191.jpgข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

images/design/news/news_191.pngการจัดซื้อจัดจ้าง
images/news_191.jpgประกาศซื้อ/จ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนภายนอกผลิต Scoop/VTR รายการ สายด่วนรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/07/2563) new.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์จัดทำบัตร จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/07/2563) new.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซ์้อรถยนต์นำขบวนไม่รวมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 6,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (25/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อSoftware ตัดต่อภาพและเสียง Magix Vegas Pro Suite 17 หรือสูงกว่า พร้อม Plugin เสริม จำนวน 17 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/06/2563)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศผู้ชนะ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ากล้องถ่ายรายการพร้อมช่างภาพและอุปกรณ์ส่วนควบ (จำนวน ๒๐ ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กระเป๋าเดินทาง จำนวน 7 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดลพบุรี, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (044/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/07/2563)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศยกเลิก RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดทำบัตร จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกรผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการโครงการผลิตรายการดทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (03/02/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/10/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก (19/09/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศเปลี่ยนแปลง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561)
อ่านทั้งหมด

images/news_191.jpgแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๓ (09/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดจ้างดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของสำนักการพิมพ์ไปยังอาคารรัฐสภา (03/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (23/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (19/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "คิดถึงเสน่ห์ไทย" (17/06/2563)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์นำขบวนไม่รวมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง จัดจ้างโครงการผลิตสื่ือเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดทำวีดิทัศน์ เรื่อง รัฐสภาไทย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (02/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนภายนอกผลิต Scoop/VTR รายการ สายด่วนรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/06/2563)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศราคากลาง
images/design/news/icon1.jpg  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำบัตร จำนวน ๓ ชุด (10/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  จัดจ้างเอกชนภายนอกผลิต Scoop/VTR รายการ "สายด่วนรัฐสภา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 6,000 รีม (25/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อ Solfware ตัดต่อภาพและเสียง Magix Vegas Pro Suite 17 หรือสูงกว่าพร้อม Plugin เสริมจำนวน 17 License ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดทำบัตร จำนวน 3 ชุด (16/06/2563)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgการเผยแพร่
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (03/01/2562)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
images/design/news/icon1.jpg  จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน วจท ๒๐๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  จ้างทำแฟลขไดร์ฟการ์ด จำนวน 400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกรรายการ The clip (20 ตอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/07/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Software Caption Assistant มีลิขสิทธิ์ ใช้ทำคำบรรยายแทนเสียง 6 ชุด (สำหรับเพื่อนคนพิการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/07/2563)
อ่านทั้งหมด


images/news_191.jpgข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (23/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามกฎระเบียบของทางราชการ (22/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON เพื่อคิดค้น และออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ (17/06/2563)
images/design/news/icon1.jpg  รัฐสภา "จริงใจ" ปลอดภัยไร้โควิด ลงชื่อเข้า - ออก สแกน คิวอาร์โค้ด (29/05/2563)
images/design/news/icon1.jpg  สรุปมาตรการและการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (29/05/2563)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา