ข่าวสารอาเซียน

การประชุมสถิติอาเซียน: ผลักดันความร่วมมือสถิติอาเซียน มุ่งสร้างสถิติจากแหล่งข้อมูลใหม่

ผลักดันกลไกและนวัตกรรมต่อต้านทุจริตร่วมกัน ป.ป.ช. จัดการประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียนประจำปี 2562

ครม.เห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3

งานวันอาเซียน ประจำปี 2562

ครม.เห็นชอบความร่วมมือทวิภาคี ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8

ครม.เห็นชอบร่างบันทึกการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019 – 2024

ทะลุ 9.15 แสนล้าน เพิ่ม 0.07% การค้าชายแดน – ผ่านแดนไทย 8 เดือน ปี 2562

ข่าวประชาคมอาเซียน 'จุรินทร์' นำถกรัฐ-เอกชนกระชับค้าชายไทย-เมียนมา เร่งขยายตลาดส่งออก

5 ประเทศอาเซียน กับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระดับโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนาน “Regional Dimension in Achieving SDGs: From Lesson Learned to Practical Action in the ASEAN Region and Beyond” ในช่วงการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยเป้าหม ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit)

“จุรินทร์” ลุยแก้อุปสรรค ดันค้าชายแดนไทย-เมียนมา เปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 30 ต.ค.นี้ อย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ในช่วงการประชุม UNGA 74

ไทย-มาเลเซีย พร้อมร่วมมือพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน

ลูกสาวอดีตปธน.หญิงคนแรกของอินโดนีเซียชนะโหวตได้เป็นประธานสภาฯหญิงคนแรก

บทบาทไทยกับการเปลี่ยนสถานะมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ

เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน – จีน

อาเซียนและ IAEA ร่วมลงนามเอกสาร Practical Arrangements

ข่าวประชาคมอาเซียน ถก'อาร์เซ็ป' รอบดานัง ผ่านฉลุย ปิดดีลเจรจา13 บทรอชงนัดพิเศษที่กรุงเทพ 12 ต.ค.นี้

ก.แรงงาน ยันแรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

แข่งฟุตบอลกระชับมิตรแรงงานเมียนมา สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันค้ามนุษย์