ข่าวสารอาเซียน

การอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน

ข่าวประชาคมอาเซียน ไทย เจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่ ประชุม 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน วางยุทธศาสตร์แร่ธาตุ

มาเลเซีย เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปก

การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

ไทยเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรเทิง หรือ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ไทย-เคนยา มิตรประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในอาเซียน

การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) ครั้งที่ 16

ไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำเป็นสมัยที่ 8 สมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหาร กลางวันเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา แล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2559 ถึง 2561

ไทย-ฮ่องกง ร่วมผลักดันมูลค่าการค้า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563

ไทย – จีน ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหารให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ปฏิญญาแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮัน

พาสปอร์ตในภูมิภาคอาเซียน เดินทางฟรีวีซ่าได้กี่ประเทศ

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13

การประชุมสุดยอด​อาเซียน​ครั้ง​ที่​ 35 และการประชุม​สุดยอด​ที่​เกี่ยวข้อง​ เสร็จสิ้นแล้ว​ โดยประสบความสำเร็จ​อย่างยิ่ง​

ตั้งเป้าปี 2563 ไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

อาเซียน-เกาหลี มุ่งสร้างความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน