ข่าวสารอาเซียน

ประธานวุฒิสภา ประชุมอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 ส.ค. นี้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน ” มุ่งขับเคลื่อนอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างยั

ประธานรัฐสภา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ติดตามความพร้อมของรัฐสภาไทย ก่อนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40 วันที่ 25-30 ส.ค. นี้

รัฐสภาไทยเตรียมจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบ BIMSTEC

ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ให้แก่ คณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก AIPA ประเทศผู้สังเกตการณ์ และประเทศที่ได้รับเชิญในการประชุม AIPA

ชี้ช่องสื่อสิ่งพิมพ์เมียนมารุ่ง แนะผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดสินค้าบรรจุภัณฑ์-การพิมพ์ทันสมัย

ไทยนำอาเซียนพบฮ่องกง ตั้งกลไกร่วมขยายการค้าการลงทุน FTA

รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 39 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อาเซียนเตรียมลงนาม พิธีสารกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

การประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๖

“จุรินทร์” เผยประชุมอาร์เซ็ปสำเร็จดี ด้านเลขาฯอาเซียน ชื่นชมการทำหน้าที่

เวียดนามเสือเศรษฐกิจตัวแรงแห่งอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง

รับมือปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายด้วยความร่วมมือรัฐ-เอกชน

ยกระดับคุมเข้มความปลอดภัย สมัชชารัฐสภาอาเซียนที่ กทม.25-30 ส.ค.นี้

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN Regional Forum (ARF)

การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบ BIMSTEC

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีน กรุงเทพฯ