รายการวิทยุรัฐสภา

ผลกระทบเศรษฐกิจไทยจากนโยบาย "ทรัมป์"
สิงค์โปร์ (ความสุข-ความเจริญ)
เศรษฐกิจพอเพียง (ในหลวง ร.9), เลือกตั้ง ปธน.USA 20
ห้วยซอน-ห้วยซั้ว, ร่าง พรบ.ความสะอาด
ศูนย์ IT ด้านอาเซียน, SMEs ในอาเซียน
ข่าวอาเซียน, การสอบ PISA
ท่องเที่ยว สปป.ลาว, เขตเศรษฐกิจพิเศษของสะหวัน-เซโน
วันเด็กในอาเซียน, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
วันกองทัพไทย, ไทยแลนด์ 4.0
เวบไซต์ของศูนย์ฯ, กฎหมายอาญา
ประเทศมาเลเซีย (ประวัติศาสตร์,กฎหมายแรงงาน)
ดูงานชายแดนพม่า, กฎหมายอาญา (จบ)
เวบไซต์ของศูนย์ฯ และเวบไซต์ร่วมกับ สว.
โครงการอบรมกฎหมายระหว่างประเทศ #2, ดูงานการค้าการล
โครงการอบรมกฎหมายระหว่างประเทศ #3, พัฒนากฎหมายภายใ
ความคืบหน้าโครงการฯ 60, คำยืมในภาษากฎหมายไทย
วิสาขบูชา-พืชมงคล, สถานการณ์เกาหลีเหนือ-USA
โครงการพัฒนากฎหมายภายในฯ (งานวิจัย)_3, กฎหมายอินโด
โครงการอบรมกฎหมายระหว่างประเทศ #5, คาบสมุทรเกาหลี
นโยบายการมีลูก, เวบไซต์ของศูนย์ฯ ร่วมกับ สว
>