การรับรองบุคคลสำคัญ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นางแมรี โจ เอ แบร์นาโด – อารากน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

การรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย

การรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย – ไทย

การรับรอง ประธานสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

การรับรอง สมาชิกสภาแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภากัมพูชา-ไทย

การรับรอง รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา

การรับรอง ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา