« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats
images/visit/bar_activity2.jpg
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน    คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน (14/11/2562)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยุลัยชุมชน จำนวน 28 คน    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยุลัยชุมชน จำนวน 28 คน (14/11/2562)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต    วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (14/11/2562)
คณะผู้แทนจากพรรค Democrat สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 7 คน    คณะผู้แทนจากพรรค Democrat สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 7 คน (12/11/2562)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน    คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน (07/11/2562)
คณะกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล    คณะกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล (30/10/2562)
สมาคมรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทย    สมาคมรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทย (22/10/2562)
คณะนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    คณะนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (18/10/2562)
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส    โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (18/10/2562)
ณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    ณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (10/10/2562)
คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตย ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3    คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตย ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3 (01/10/2562)
ผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตย ชุมชนอำเภอเมือง นครราชสีมา จากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา    ผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตย ชุมชนอำเภอเมือง นครราชสีมา จากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (20/09/2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน ๒๙ คน (20/09/2562)
คณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    คณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (17/09/2562)
ประธานรัฐสภา ให้การต้อนรับผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย คณะเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Sejiwa  Sehati) รุ่นที่ ๗    ประธานรัฐสภา ให้การต้อนรับผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย คณะเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Sejiwa Sehati) รุ่นที่ ๗ (04/09/2562)
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง    คณะครู และนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (23/08/2562)
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์    คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (02/01/2562)
ดูทั้งหมด>>
ขออภัยเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระบบจองเยี่ยมชมรัฐสภาปิดให้บริการชั่วคราว
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
วีดิทัศน์รัฐสภา


  • รัฐสภาไทย 2564    download_icon

  • The National Assembly of Thailand 2021    download_icon

  • นำชมรัฐสภาไทย    download_icon

  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

 แสดงทั้งหมด...