กลับหน้าหลัก

เมนูหลัก


 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
                                 อ่านทั้งหมด...

วีดิทัศน์สำนักงานฯ  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
การบรรยาย เกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันที่ 12 ก.พ. 2561

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนทหาร 
เกียกกาย นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเคลื่อนย้ายบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์จากอาคารรัฐสภาไปยังที่ทำการอาคารชั่วคราว เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมี นายพินิจ พูลเกิด ผู้จัดการสำนักงานที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นผู้บรรยายทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกำหนดแผนการดำเนินงานเคลื่อนย้ายบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามแผนและขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากนั้น เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นายคุณวุฒิ ตันตระกูล 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
download download Download all images download
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว
หอสมุดรัฐสภา กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สโมสรรัฐสภา
เงินอุดหนุนการวิจัย ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ระบบสมุดโทรศัพท์ สผ. บน Smart Phone ติดต่อรัฐสภา
ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ชมรมรัฐสภาอาสา
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th