« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats
รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นางนันทพร วีรกุลสุนทร


นางนันทพร วีรกุลสุนทร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 9 
พรรคประชาธิปัตย์ 

ชื่อ-สกุล

นางนันทพร วีรกุลสุนทร

วันเดือนปีเกิด

20 สิงหาคม 2505

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตรบัตรฑิต มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 14/20 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน - ซอย จอมทอง 13 ถนน จอมทอง
ตำบล/แขวง จอมทอง อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150
โทรศัพท์ : 0 2477 1900
โทรสาร : 0 2477 1901
อีเมล์ : nanwee@hotmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

ธุรกิจส่วนตัว

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

ประธานสภาเขตจอมทอง, คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานฯสภาผู้แทนราษฎร, คณะติดตามผลงานนโยบายผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร, อนุกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลัง งบประมาณกรุงเทพมหานคร,อนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย กรุงเทพมหานคร,ผู้ช่วย (นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร)สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, เลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามงบประมาณเขตบางกอกใหญ่ เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตราษฏร์บูรณะ เขตคลองสาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
ขออภัยเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระบบจองเยี่ยมชมรัฐสภาปิดให้บริการชั่วคราว
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
วีดิทัศน์รัฐสภา


  • รัฐสภาไทย 2564    download_icon

  • The National Assembly of Thailand 2021    download_icon

  • นำชมรัฐสภาไทย    download_icon

  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

 แสดงทั้งหมด...