กลับหน้าหลัก
 

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนฯ
 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  คลิกเข้าเว็บไซต์ถวายสัตย์ปฏิญาณ

  images/design/parcy01/i_a1.jpgภาพข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อิหร่าน
  ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อิหร่าน (26/11/2558)
  ข่าวน่าสนใจ
  การประชุมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) ครั้งที่ ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  การประชุมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) ครั้งที่ ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (26/11/2558)
  โครงการเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ : คุณธรรมจริยธรรมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  โครงการเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ : คุณธรรมจริยธรรมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (26/11/2558)
  ประชุมคณะกรรมการผลิตหนังสือการ์ตูน เรื่อง “วิถีธรรมตามรอยพ่อ”
  ประชุมคณะกรรมการผลิตหนังสือการ์ตูน เรื่อง “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” (25/11/2558) - อ่าน 37 ครั้ง
  พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (25/11/2558) - อ่าน 47 ครั้ง
  อ่านทั้งหมด

  images/design/parcy01/i_a1.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (27/11/2558) news.gif
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณ ภาคตะวันออก (24/11/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ และพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง (24/11/2558)
  images/design/parcy01/note.png  รับสมัครเยาวชน ชาย - หญิง อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย (23/11/2558) news.gif
  images/design/parcy01/note.png  ขอเชิญนำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (19/11/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา "แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับรัฐสภาแห่งใหม่" ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (18/11/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (18/11/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการพิมพ์ (17/11/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา (16/11/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ (16/11/2558)
  อ่านทั้งหมด
  คลิกเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครงาน
  คลิกเข้าสู่ระบบรับฟังความคิดเห็น
  รายงานวาระปฏิรูปฯ
  ข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา
  หนังสือและสื่อเผยแพร่ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ยุวชนประชาธิปไตย มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  สโมสรรัฐสภา รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail
  ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รัฐสภาสีขาว เค้าโครงผลงานขอรับการประเมินประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ เค้าโครงผลงานเข้ารับการประเมิน ประเภทวิชาการ เลื่อนเป็นระดับชำนาญการพิเศษ