กลับหน้าหลัก
 

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนฯ
 • ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า   
 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุน สนช. สปท. กมธ.
  images/design/parcy01/i_a1.jpgภาพข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  ประชุมคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ
  ประชุมคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ (01/07/2559)
  ข่าวน่าสนใจ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับยื่นหนังสือจากนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับยื่นหนังสือจากนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (01/07/2559)
  ประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
  ประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (30/06/2559)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมฯ
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมฯ (30/06/2559)
  ประชุมคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ
  ประชุมคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ (28/06/2559)
  อ่านทั้งหมด

  images/design/parcy01/i_a1.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  images/design/parcy01/note.png  รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏฺิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๒ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ มิ.ย. - ๑๔ ก.ค. ๕๙ (29/06/2559) news.gif
  images/design/parcy01/note.png  การบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศ โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คร้ังที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ (29/06/2559) news.gif
  images/design/parcy01/note.png  สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจับมือนักวิชาการชั้นนำของประเทศ พัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีทักษะ ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมจัดทำแผนนิติบัญญัติครอบคลุมสามเสาหลักประชาคมอาเซียน (23/06/2559)
  images/design/parcy01/note.png  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ (06/06/2559)
  images/design/parcy01/note.png  รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏฺิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๑ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๒ พ.ค. - ๓ มิ.ย. ๕๙ (03/06/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเป็น รูปเล่ม หรือซีดี หรือดีวีดี ภายในวันที่ 31 พ.ค. 59 โดยส่งมาที่ ... (27/05/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 19 พ.ค. 59 (19/05/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศผลทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘ (19/05/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ขอเชิญวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (11/05/2559)
  images/design/parcy01/note.png  การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (28/04/2559)
  อ่านทั้งหมด

  คลิกเข้าสู่ระบบรับฟังความคิดเห็น

  โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ click เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ

  รายงานวาระปฏิรูปฯ  คลิกเข้าเว็บตอบแบบสำรวจ

  ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา
  หนังสือและสื่อเผยแพร่ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ยุวชนประชาธิปไตย มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  สโมสรรัฐสภา เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๙
  รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Intranet PMQA องค์กร
  สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด KM ของสำนักงานฯ ประจำปี ๒๕๕๙