กลับหน้าหลัก
 

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
 • กรอบการดำเนินงานสปช.   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  คลิกดูรายละเอียด
  images/design/parcy01/i_a1.jpgภาพข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
  ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (27/08/2558)
  ข่าวน่าสนใจ
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพ (27/08/2558)
  ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการแปลและล่าม โดยนายเซดัด มูรายิม อาจารย์ประจำภาควิชาการแปลและล่าม และ นักแปลและล่ามที่ได้รับการรับรองจาก NAATI บรรยายในวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ ณ ห้องสารนิเทศน์ อาคารรัฐสภา ๑
  ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการแปลและล่าม โดยนายเซดัด มูรายิม อาจารย์ประจำภาควิชาการแปลและล่าม และ นักแปลและล่ามที่ได้รับการรับรองจาก NAATI บรรยายในวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ ณ ห้องสารนิเทศน์ อาคารรัฐสภา ๑ (27/08/2558) news.gif
  การจัดเสวนาเรื่อง อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : เสถียรภาพหรือความท้าทาย (มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม)
  การจัดเสวนาเรื่อง อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : เสถียรภาพหรือความท้าทาย (มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) (25/08/2558)
  การเสวนาเรื่อง อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : เสถียรภาพหรือความท้าทาย (มิติด้านการเมืองและความมั่นคง)
  การเสวนาเรื่อง อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : เสถียรภาพหรือความท้าทาย (มิติด้านการเมืองและความมั่นคง) (25/08/2558)
  อ่านทั้งหมด
  images/design/parcy01/i_a1.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" (27/08/2558)
  images/design/parcy01/note.png  การจัดเสวนาเรื่อง อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : เสถียรภาพหรือความท้าทาย (มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) (25/08/2558)
  images/design/parcy01/note.png  การเสวนาเรื่อง อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : เสถียรภาพหรือความท้าทาย (มิติด้านการเมืองและความมั่นคง) (25/08/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ขอเชิญบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในงานสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ (วัน LO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๕๘ ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ (25/08/2558) news.gif
  images/design/parcy01/note.png  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) (24/08/2558) hot.gif
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์การเสวนาประชาคมอาเซียน : การขับเคลื่อนของรัฐสภาสู่ความร่วมมือในภูมิภาค (21/08/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศผลการตัดสินกวีนิพนธ์และสารคดี การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (21/08/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) (19/08/2558) - อ่าน 448 ครั้ง
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (19/08/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ (19/08/2558)
  อ่านทั้งหมด
  คลิกดูรายละเอียด
  คลิกดูรายละเอียด
  คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
  ข้อมูลการประชุม กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา
  หนังสือและสื่อเผยแพร่ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ยุวชนประชาธิปไตย มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  สโมสรรัฐสภา รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน