กลับหน้าหลัก
 

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
 • กรอบการดำเนินงานสปช.   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  คลิกดูรายละเอียด

  images/design/parcy01/i_a1.jpgภาพข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  การพบปะสังสรรค์ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
  การพบปะสังสรรค์ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ (06/10/2558)
  ข่าวน่าสนใจ
  โครงการสัมมนา เรื่อง "การหาแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทำโครงการฝึกอบรมและสัมมนารวมทั้งกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง"
  โครงการสัมมนา เรื่อง "การหาแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทำโครงการฝึกอบรมและสัมมนารวมทั้งกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง" (03/10/2558) - อ่าน 77 ครั้ง
  พิธีเปิดโครงการถวายสักการะพระชันษาชาตกาล ๑๐๒ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
  พิธีเปิดโครงการถวายสักการะพระชันษาชาตกาล ๑๐๒ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (03/10/2558) - อ่าน 78 ครั้ง
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ" ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ" ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (02/10/2558)
  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับยื่นหนังสือจากนายดุสิต พรหมสิทธิ์
  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับยื่นหนังสือจากนายดุสิต พรหมสิทธิ์ (01/10/2558) - อ่าน 46 ครั้ง
  อ่านทั้งหมด

  images/design/parcy01/i_a1.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  images/design/parcy01/note.png  การชำระหนี้ของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคดีเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (06/10/2558) news.gif
  images/design/parcy01/note.png  ขอเชิญบุคคลในวงงานรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ" ในวันศุกร์ที่ ๒ ต.ค. ๕๘ (01/10/2558)
  images/design/parcy01/note.png  สรุปผลการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๓๖ ณ ประเทศมาเลเซีย (30/09/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (30/09/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ผลการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการสถานี "อู่ทองใน" (30/09/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ทดสอบ748 (26/09/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งบริเวณโดยรอบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (เกียกกาย) (22/09/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานเลขาธืการสภาผู้แทนราษฎร (22/09/2558)
  images/design/parcy01/note.png  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมประธานรัฐสภาโลกครั้งที่ ๔ (22/09/2558)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมองค์การสมาชิกสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต (GOPAC) ครั้งที่ ๖ (16/09/2558)
  อ่านทั้งหมด

  รายงานวาระปฏิรูปฯ


  ข้อมูลการประชุม กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา
  หนังสือและสื่อเผยแพร่ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ยุวชนประชาธิปไตย มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  สโมสรรัฐสภา รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail
  ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รัฐสภาสีขาว เค้าโครงผลงานเข้ารับการประเมินประเภทวิชาการ ขอเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ