« พฤศจิกายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์หนังสือและสื่อเผยแพร่...

เอกสารข่าวรัฐสภา เป็นวารสารเผยแพร่ข่าวและสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา และนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกฯ  ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยส่วนราชการสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

รัฐสภาสาร  เป็นวารสารวิชาการที่นำเสนอบทความจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบันโดยจำหน่ายเล่มละ ๕๐ บาท หรือสมัครสมาชิก ๕๐๐ บาทต่อปี (๑๒ เล่ม)

จุลสารรายสามเดือน เป็นจุลสารที่มีเนื้อหาเพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อาทิ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  การถอดถอนจากตำแหน่ง เป็นต้น
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ห้องข่าว ติดต่อรัฐสภา