หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ นายสุวัช สิงหพันธุ์ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรููปแห่งชาติ โดยไม่รับค่าตอบแทน (27/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ แถลงข่าว (27/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (25/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (25/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ (25/03/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (13/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (25/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (20/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (27/03/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดซื้อกล้อง EFP (27/03/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "Zoom ln" (27/03/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (26/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่องานตัดต่อและกราฟฟิกเพื่อรองรับการออกอากาศโทรทัศน์รัฐสภาในระบบดิจิตอล (26/03/2558) news.gif
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  โครงการธรรมศึกษาสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ (27/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการผลิตหนังสือการ์ตูน เรื่อง "วิถีธรรมตามรอยพ่อ" (27/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ศึกษาดูงานรัฐสภา (26/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ (25/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๒ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (25/03/2558)
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุม ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หอสมุดรัฐสภา สโมสรรัฐสภา ของที่ระลึกจากรัฐสภา
หนังสือและสื่อเผยแพร่ Web Mail ติดต่อรัฐสภา