หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เสนอโมเดลจังหวัดปฏิรูป ในที่ประชุมการปฏิรูปประเทศระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดเพชรบุรี (24/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแจ้งที่ประชุม สปท. การปฏิรูปประเทศคืบหน้า ๕๖ เรื่อง (24/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (18/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  พิธีเปิดโครงการจัดการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ (ครู ก) (18/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานของ สปท.ในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๙ (01/04/2559)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (บัญชีหมดอายุ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (24/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (23/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 19 พ.ค. 59 (19/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบ (26/04/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (16/03/2559)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิมช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษ จำนวน 2 รายการ (25/05/2559) - ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ผลการเปิดซองใบเสนอราคาการประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "กรรมาธิการพบประชาชน" วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิกา (18/05/2559) - ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุประเทภกระดาษ จำนวน 2 รายการ (16/05/2559) - ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ผลการเปิดซองใบเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานประเทภกระดาษจำนวน 5 รายการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ (16/05/2559) - ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษ จำนวน 1 รายการ (16/05/2559) - ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 19 พ.ค. 59 (19/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศผลทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘ (19/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (11/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (28/04/2559)
images/design/news/icon1.jpg  รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เร่งบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบกู้ชีพฉุกเฉิน (26/04/2559)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา