หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« เมษายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานของ สปท.ในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๙ (01/04/2559)
images/design/news/icon1.jpg  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประเทศ จับมือเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ๗๗ จังหวัด ร่วมเป็นเครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศลำดับที่ ๑๕ (27/03/2559)
images/design/news/icon1.jpg  รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร (25/03/2559)
images/design/news/icon1.jpg  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จับมือกับ ๓ องค์กร เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (21/03/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประธาน สปท. รองประธาน สปท. บรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (21/03/2559)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบ (26/04/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (16/03/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (10/03/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) (23/02/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) (19/02/2559)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาบทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะ (29/04/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดหาบทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะ (29/04/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าและศุนย์สาธารณสุข 38 ของกรุงเทพมหานคร (29/04/2559) - ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (28/04/2559) - ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (28/04/2559) - ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (28/04/2559)
images/design/news/icon1.jpg  รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เร่งบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบกู้ชีพฉุกเฉิน (26/04/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบ (26/04/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๓๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (12/04/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๓๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (12/04/2559)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา