หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  สปท. เดินหน้ากิจกรรม Roadshow พบพรรคเพื่อไทย (29/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  สปท. เดินหน้ากิจกรรม Roadshow พบพรรคใหญ่ (29/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  การบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศ โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คร้ังที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ (29/06/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏฺิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๒ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ มิ.ย. - ๑๔ ก.ค. ๕๙ (29/06/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจับมือนักวิชาการชั้นนำของประเทศ พัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีทักษะ ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมจัดทำแผนนิติบัญญัติครอบคลุมสามเสาหลักประชาคมอาเซียน (23/06/2559)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (บัญชีหมดอายุ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (28/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (16/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ (บัญชีหมดอายุ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (16/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (บัญชีหมดอายุ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (24/05/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (23/05/2559)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฯ (01/07/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองศิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ฯ (01/07/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ประเทภผงหมึก) จำนวน 6 รายการ (28/06/2559) - ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักกรรมาธิการ ๓ จำนวน ๑ รายการ (27/06/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๖ รายการ (27/06/2559) news.gif
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏฺิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๒ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ มิ.ย. - ๑๔ ก.ค. ๕๙ (29/06/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  การบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศ โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คร้ังที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ (29/06/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจับมือนักวิชาการชั้นนำของประเทศ พัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีทักษะ ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมจัดทำแผนนิติบัญญัติครอบคลุมสามเสาหลักประชาคมอาเซียน (23/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ (06/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏฺิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๑ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๒ พ.ค. - ๓ มิ.ย. ๕๙ (03/06/2559)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา