หน้าหลัก
Thai ENG
Untitled Document
  ค้นหา :
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา

โฆษกสาร

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgข่าวรัฐสภา RSS
images/design/news/icon1.jpg  ภาพข่าวงานมหกรรมคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้ประชาชน (26/07/2557) - อ่าน 9 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  งานมหกรรมคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้ประชาชน (26/07/2557) - อ่าน 16 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นของสำนักงานฯ (25/07/2557) - อ่าน 14 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาจัดทำร่างแผนทรัพยากรมนุษย์ด้านประชาคมอาเซียน (25/07/2557) - อ่าน 15 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  พิธีส่งมอบอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (21/07/2557) - อ่าน 59 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (21/07/2557) - อ่าน 1,917 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (20/06/2557) - อ่าน 1,334 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (13/06/2557) - อ่าน 2,379 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (15/05/2557) - อ่าน 2,049 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/04/2557) - อ่าน 952 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (28/07/2557) - อ่าน 5 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ปะรกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (อุปกรณ์สลับสัญญาณปลายทาง จำนวน ๒๕ ชุด พร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณระบบเครือข่ายฯ) (24/07/2557) - อ่าน 16 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย พัดลมระบายอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเติมอากาศ ถังขยะที่มีฝาปิด และหน้ากากป้องกันมลพิษ โครงการควบคุมมลพิษในโรงพิมพ์ (23/07/2557) - อ่าน 11 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ ฯ (23/07/2557) - อ่าน 17 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ (23/07/2557) - อ่าน 15 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (21/07/2557) - อ่าน 1,917 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  สรุปโครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (04/07/2557) - อ่าน 160 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย" ปีที่ ๑๓ (02/07/2557) - อ่าน 199 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (20/06/2557) - อ่าน 1,334 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (13/06/2557) - อ่าน 2,379 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาWeb Mailลงทะเบียนสมาชิกกระดานถาม-ตอบ
การพิจารณาของสภาข่าวรัฐสภาถึงประชาชนติดต่อรัฐสภา