หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ RSS
images/design/news/icon1.jpg  นางทิชา ณ นคร อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ แถลงข่าวถึงการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏฺิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (03/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประธานกรรมาธิการปฏฺิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการปฏฺิรูปป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (03/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  รองประธานกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับยื่นหนังสือจากนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (03/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (03/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย (03/03/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (25/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (20/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (17/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13/01/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดซื้อกล้อง EFP (03/03/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ซื้อเพลท CTP ยี่ห้อ KODAK AEM ขนาด ๗๔๐ x ๕๗๕ x ๐.๓๐ มม. จำนวน ๑๒ รายการ (03/03/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ผลการเปิดซองใบเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเอกชนภายนอกผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "รัฐสภาอาเซียน" (03/03/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาจอแอลอีดี บริเวณหน้าอาคาร ถนนอู่ทองในและบริเวณหน้าอาคาร ถนนประดิพัทธ์ (03/03/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ (03/03/2558) news.gif
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลและจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (03/03/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - มองโกเลีย (26/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีใต้ และคณะ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย (26/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ออสเตรเลีย (26/02/2558)
images/design/news/icon1.jpg  เปิดรับผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุม ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หอสมุดรัฐสภา สโมสรรัฐสภา ของที่ระลึกจากรัฐสภา
หนังสือและสื่อเผยแพร่ Web Mail ติดต่อรัฐสภา