หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ***ข่าวประชาสัมพันธ์*** คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ กำหนดจัดสัมมนา ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเครื่องกีฬา และนักวิชาการทางกา (05/02/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงสาระสำคัญของร่าง รธน. ต่อ สนช. และ สปท. (03/02/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเรื่องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (27/01/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ***ข่าวประชาสัมพันธ์***ผลสำรวจความคิดเห็นจากนิด้าโพลร่วมกับกรธ. เรื่อง “การปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (05/01/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ***ข่าวประชาสัมพันธ์***ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากนิด้าโพลร่วมกับกรธ. เรื่อง "การแปรญัตติร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๕๘ (28/12/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ ผลการคัดเลื่อกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการพิมพ์ (14/01/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (13/01/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (07/01/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานการพิมพ์ (29/12/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ (08/12/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑,๗๑๓ รายการ (08/02/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ศิลป์สยาม" (05/02/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิมช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (04/02/2559) - ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการเปิดซองใบเสนาราคาการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา (04/02/2559) - ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซทตัด 3 สองสี ยี่ห้อ ADAST รุ่น 827 (02/02/2559) - ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2559 เรื่อง การขยายเวลาวันปิดรับสมัครและวันจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (05/02/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๔ (02/02/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ เรื่อง ประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ (02/02/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ (02/02/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมหารือกับเครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลกและกองทุนการเงิน (29/01/2559)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา