หน้าหลัก
Thai ENG
Untitled Document
  ค้นหา :
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา

โฆษกสาร

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgข่าวรัฐสภา RSS
images/design/news/icon1.jpg  พิธีส่งมอบอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (21/07/2557) - อ่าน 44 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่องการเพิ่มศักยภาพและเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (17/07/2557) - อ่าน 27 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีส่งมอบอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (17/07/2557) - อ่าน 17 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  แถลงข่าวผลการประชุมกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองสภา (15/07/2557) - อ่าน 36 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้ประชาชน (10/07/2557) - อ่าน 47 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (21/07/2557) - อ่าน 1,484 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (20/06/2557) - อ่าน 1,318 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (13/06/2557) - อ่าน 2,351 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (15/05/2557) - อ่าน 2,007 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/04/2557) - อ่าน 942 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ (23/07/2557) - อ่าน 5 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ ฯ (23/07/2557) - อ่าน 4 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย พัดลมระบายอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเติมอากาศ ถังขยะที่มีฝาปิด และหน้ากากป้องกันมลพิษ โครงการควบคุมมลพิษในโรงพิมพ์ (23/07/2557) - อ่าน 5 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ เสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กิจกรรม "มหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป" (23/07/2557) - อ่าน 6 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธฺภาพการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (18/07/2557) - อ่าน 12 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (21/07/2557) - อ่าน 1,484 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  สรุปโครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (04/07/2557) - อ่าน 136 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย" ปีที่ ๑๓ (02/07/2557) - อ่าน 192 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (20/06/2557) - อ่าน 1,318 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (13/06/2557) - อ่าน 2,351 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาWeb Mailลงทะเบียนสมาชิกกระดานถาม-ตอบ
การพิจารณาของสภาข่าวรัฐสภาถึงประชาชนติดต่อรัฐสภา