หน้าหลัก
Thai ENG
Untitled Document
  ค้นหา :
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา

โฆษกสาร

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgข่าวรัฐสภา RSS
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีมอบนโยบายการบริหารราชการของประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (17/09/2557) - อ่าน 17 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ (15/09/2557) - อ่าน 42 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นองค์ประธานในพิธีประทานเกียรติบัตรฯ (15/09/2557) - อ่าน 19 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ (11/09/2557) - อ่าน 50 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ภาพข่าวพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (11/09/2557) - อ่าน 37 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (11/09/2557) - อ่าน 151 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 196 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 117 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 107 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 118 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างตรวจสภาพ ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์จักรยานยนต์ ยี่ห้อ ปีเอ็มดับบลัว ทะเบียน วทร-๕๓๑ (18/09/2557) - อ่าน 1 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างตรวจสภาพ ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์จักรยานยนต์ ยี่ห้อ ปีเอ็มดับบลัว ทะเบียน วจท-๒๐๕ (18/09/2557) - อ่าน 1 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (18/09/2557) - อ่าน 3 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบจอรับสัญญาณภาพและนำเสนอข้อมูลในการประชุมคณะกรรมาธิการ (ทดแทนของเดิม) (18/09/2557) - อ่าน 3 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ระบบไมโครโฟนชุดประชุมเพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ (ทดแทนของเดิม) (16/09/2557) - อ่าน 10 ครั้ง news.gif
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 196 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 117 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 107 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 118 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยที่ ๕ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (10/09/2557) - อ่าน 52 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาWeb Mailลงทะเบียนสมาชิกกระดานถาม-ตอบ
การพิจารณาของสภาข่าวรัฐสภาถึงประชาชนติดต่อรัฐสภา