หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« มกราคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgภาพข่าวสภาปฏิรูปแห่งชาติ RSS
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (27/01/2558)
ที่ปรึกษาและโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ที่ปรึกษาและโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ (27/01/2558)
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองอดีตผู้พิพากษาศาลสูงเครือรัฐออสเตรเลียรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองอดีตผู้พิพากษาศาลสูงเครือรัฐออสเตรเลีย (27/01/2558)
ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (27/01/2558)
ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ ๑๒ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ ๑๒ (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ RSS
images/design/news/icon1.jpg  การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ (27/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  สรุปผลการสัมมนา “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย (27/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองและประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรับหนังสือจากประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ (27/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา (27/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (06/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (24/12/2557)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (03/12/2557)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (26/11/2557)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (28/01/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาจ้างเอกชนทำสกู๊ป VOXPOP และตัดต่อรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "กฎหมายบนหน้า ๑" (28/01/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการเปิดซองใบเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐภสา รายการ "World for all โลกไร้รอยต่อ" (28/01/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ "จัดซื้อลิขสิทธิ์รายการสารคดีประเภทต่าง ๆ" จำนวน 117 ตอน (28/01/2558) - ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้เอลิขสิทธิ์รายการสารคดีประเภทต่าง ๆ (28/01/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (27/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (27/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการผลิตหนังสือการ์ตูน เรื่อง "วิถีธรรมตามรอยพ่อ" (27/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23/01/2558)
images/design/news/icon1.jpg  โครงการส่งเสริมคนดีด้วยการรักษาศีล ๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (23/01/2558)
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุม ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หอสมุดรัฐสภา สโมสรรัฐสภา ของที่ระลึกจากรัฐสภา
หนังสือและสื่อเผยแพร่ Web Mail ติดต่อรัฐสภา