หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« กรกฎาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgภาพข่าวสภาปฏิรูปแห่งชาติ RSS
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง แถลงข่าวถึงผลการพิจารณาวาระการปฏิรูปที่ ๑๓ เรื่อง การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง แถลงข่าวถึงผลการพิจารณาวาระการปฏิรูปที่ ๑๓ เรื่อง การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ (29/07/2558)
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  แถลงข่าวสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์แห่งชาติประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ แถลงข่าวสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์แห่งชาติ (29/07/2558)
ประธานกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข แถลงข่าวสนับสนุนการปฏิรูประบบสาธารณสุขประธานกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข แถลงข่าวสนับสนุนการปฏิรูประบบสาธารณสุข (29/07/2558)
ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ (29/07/2558)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการสัมมนา "สปช. รายงานประชาชน"ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการสัมมนา "สปช. รายงานประชาชน" (29/07/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการสัมมนา "สปช. รายงานประชาชน" (29/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ แถลงข่าวสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์แห่งชาติ (29/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประธานกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข แถลงข่าวสนับสนุนการปฏิรูประบบสาธารณสุข (29/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ (29/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประธาน และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร (28/07/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (24/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา (30/06/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (26/06/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา (05/06/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (28/05/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๓ ชุด (29/07/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดจ้างทำบัตรแสดงตน จำนวน 7 รายการ (29/07/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักการคลังและงบประมาณ (29/07/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ผลการเปิดซองการสอบราคา เรื่อง เปิดซองการสอบราคาโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๕ รายการ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (29/07/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำนักกรรมาธิการ 2 (28/07/2558) news.gif
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อสร้างความสมานฉันท์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘ (29/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน (29/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการฯ (28/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (28/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร (28/07/2558)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา