หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  สรุปข่าวประจำสัปดาห์สปท. ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (14/07/2559)
images/design/news/icon1.jpg  รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง หารือเรื่องการสร้างสถาบันการปฏิรูป(Reform Academy) กับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (11/07/2559)
images/design/news/icon1.jpg  รองประธาน สปท. ชูแนวทางประชารัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปจังหวัด ยก "โคราชโมเดล" ต้นแบบอีสาน (11/07/2559)
images/design/news/icon1.jpg  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา (11/07/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (วิป ๓ ฝ่าย) (05/07/2559)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (13/07/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (บัญชีหมดอายุ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (28/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (บัญชีหมดอายุ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) (16/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ (บัญชีหมดอายุ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (16/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (บัญชีหมดอายุ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (24/05/2559)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (22/07/2559) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ "Highlight ประชุมสภา" (21/07/2559) - ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารบนบัลลังก์ห้องประชุมสภา (15/07/2559)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (12/07/2559) - ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง สอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา (12/07/2559) - ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี ๒๕๕๙ (06/07/2559)
images/design/news/icon1.jpg  รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏฺิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๒ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ มิ.ย. - ๑๔ ก.ค. ๕๙ (29/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจับมือนักวิชาการชั้นนำของประเทศ พัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีทักษะ ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมจัดทำแผนนิติบัญญัติครอบคลุมสามเสาหลักประชาคมอาเซียน (23/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ (06/06/2559)
images/design/news/icon1.jpg  รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏฺิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๑ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๒ พ.ค. - ๓ มิ.ย. ๕๙ (03/06/2559)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา