หน้าหลัก
Thai ENG
Untitled Document
  ค้นหา :
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน

โฆษกสาร

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgข่าวรัฐสภา RSS
images/design/news/icon1.jpg  เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์โลก (09/04/2557) - อ่าน 27 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  พิธีทำบุญประจำปี ๒๕๕๗ (09/04/2557) - อ่าน 24 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  กำหนดการเดินทางและการสัมมนาโครงการวิทยากรอาสาพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (03/04/2557) - อ่าน 169 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  พิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ (28/03/2557) - อ่าน 89 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  พิธีปิดการอบรมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑/๒๗ (25/03/2557) - อ่าน 86 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (01/04/2557) - อ่าน 348 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (28/03/2557) - อ่าน 662 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/03/2557) - อ่าน 331 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/03/2557) - อ่าน 772 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (04/03/2557) - อ่าน 3,604 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (17/04/2557) - อ่าน 6 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการซื้อระบบทำแม่พิมพ์แบบสร้างภาพลงบนแม่พิมพ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลท) จำนวน ๑ ชุด (11/04/2557) - อ่าน 13 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลมุ่งสู่การเป็น SMART Library ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (11/04/2557) - อ่าน 12 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (11/04/2557) - อ่าน 9 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย (11/04/2557) - อ่าน 16 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  สรุปรายงานการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ของนางสาวยุพา ศิรประภาพร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (08/04/2557) - อ่าน 155 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  กำหนดการเดินทางและการสัมมนาโครงการวิทยากรอาสาพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (03/04/2557) - อ่าน 169 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (01/04/2557) - อ่าน 348 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/03/2557) - อ่าน 331 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/03/2557) - อ่าน 772 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาWeb Mailติดต่อรัฐสภากระดานถาม-ตอบ
การพิจารณาของสภาข่าวรัฐสภาถึงประชาชน