หน้าหลัก
Thai ENG
Untitled Document
  ค้นหา :
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา

โฆษกสาร

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgข่าวรัฐสภา RSS
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุง ๒๕๕๗ (01/09/2557) - อ่าน 1 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา Computer Literacy การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (01/09/2557) - อ่าน 1 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (01/09/2557) - อ่าน 3 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ผลการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นฯของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (01/09/2557) - อ่าน 4 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์งานวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) (01/09/2557) - อ่าน 2 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (19/08/2557) - อ่าน 425 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (21/07/2557) - อ่าน 2,884 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (20/06/2557) - อ่าน 1,474 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (13/06/2557) - อ่าน 2,510 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (15/05/2557) - อ่าน 2,356 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (01/09/2557) - อ่าน 2 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ เอชพีดีไซน์เจ็ท ๕๑๐๐ Printer (หน้ากว้าง ๖๐ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (01/09/2557) - อ่าน 4 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ (29/08/2557) - อ่าน 11 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงระบบจอรับสัญญาณภาพและนำเสนอข้อมูลในการประชุมคณะกรรมาธิการ (ทดแทนของเดิม) (28/08/2557) - อ่าน 18 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (27/08/2557) - อ่าน 18 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมมอบรางวัลแก่องค์ความรู้ที่โดดเด่นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ก.ย. ๕๗ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ และห้องสารนิเทศ (26/08/2557) - อ่าน 82 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญ สถานเอกอัครราชฑูตอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลและล่าม และ ข้าราชการรัฐสภา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสฯ ที่ ๒๑ ส.ค. ๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (20/08/2557) - อ่าน 181 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (19/08/2557) - อ่าน 425 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความจำเป็นต้องชะลอการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนกว่าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะได้พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว (30/07/2557) - อ่าน 362 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (21/07/2557) - อ่าน 2,884 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาWeb Mailลงทะเบียนสมาชิกกระดานถาม-ตอบ
การพิจารณาของสภาข่าวรัฐสภาถึงประชาชนติดต่อรัฐสภา