หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« กรกฎาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน (07/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง (07/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (07/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข (07/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (07/07/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา (30/06/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (26/06/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา (05/06/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (28/05/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเภสัชกรปฏิบัติการ (15/05/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (03/07/2558) - ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (01/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "สุขนคร" (01/07/2558) - ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำนักการคลังและงบประมาณ กลุ่มงานพัสดุ (30/06/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ เช่าห้องสัมมนา ระบบโสตทัศนูปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๕ รายการ (30/06/2558)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณ ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (07/07/2558) news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของปริมาณมูลดินที่เหลือทั้งหมดฯ ในคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (07/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา มอบทุนส่งเสริมการศึกษาฯ (06/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.ผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ) (03/07/2558)
images/design/news/icon1.jpg  ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (03/07/2558)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา