หน้าหลัก
Thai ENG
Untitled Document
  ค้นหา :
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา

โฆษกสาร

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgข่าวรัฐสภา RSS
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) (27/08/2557) - อ่าน 15 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต"สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" (26/08/2557) - อ่าน 33 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน (22/08/2557) - อ่าน 40 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (22/08/2557) - อ่าน 33 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) (22/08/2557) - อ่าน 35 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgตำแหน่งงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (19/08/2557) - อ่าน 394 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (21/07/2557) - อ่าน 2,871 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (20/06/2557) - อ่าน 1,467 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (13/06/2557) - อ่าน 2,501 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  เรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (15/05/2557) - อ่าน 2,334 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgจัดซื้อจัดจ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงระบบจอรับสัญญาณภาพและนำเสนอข้อมูลในการประชุมคณะกรรมาธิการ (ทดแทนของเดิม) (28/08/2557) - อ่าน 9 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจัดซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายช่องทางการรับฟังและรับชมของสถานีวิทยุฯกิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนควบเพื่อดำเนินงานด้าน New Media (27/08/2557) - อ่าน 6 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ซื้อวัสดุอปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุโยธา จำนวน ๕๐ รายการ (27/08/2557) - อ่าน 8 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (27/08/2557) - อ่าน 7 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) (27/08/2557) - อ่าน 9 ครั้ง news.gif
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมมอบรางวัลแก่องค์ความรู้ที่โดดเด่นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ก.ย. ๕๗ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ และห้องสารนิเทศ (26/08/2557) - อ่าน 53 ครั้ง news.gif
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญ สถานเอกอัครราชฑูตอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลและล่าม และ ข้าราชการรัฐสภา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสฯ ที่ ๒๑ ส.ค. ๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (20/08/2557) - อ่าน 157 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (19/08/2557) - อ่าน 394 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความจำเป็นต้องชะลอการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนกว่าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะได้พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว (30/07/2557) - อ่าน 349 ครั้ง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (21/07/2557) - อ่าน 2,871 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาWeb Mailลงทะเบียนสมาชิกกระดานถาม-ตอบ
การพิจารณาของสภาข่าวรัฐสภาถึงประชาชนติดต่อรัฐสภา