ข้อมูลการประชุม >> ชุดที่ 25 >> การประชุมสภาผู้แทนราษฎร >> บันทึกการออกเสียงลงคะแนน

บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๑๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๗ - ๑๙.๒๐ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๕๙ - ๑๘.๒๑ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๑๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๘ - ๑๘.๔๔ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๑๔ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๙-๑๙.๒๐ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๙.๕๖ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๙-๑๘.๓๘ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๙ - ๑๓.๐๗ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๘-๒๓.๔๓ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๗ - ๑๘.๔๙ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๒ - ๑๘.๓๑ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๗ - ๑๘.๓๑ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๕๒ - ๑๙.๕๕ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๖ - ๑๙.๑๐น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๖-๑๘.๒๖ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๓๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๘ - ๑๐.๒๔ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๓๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๒-๑๙.๑๓ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๓๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๖.๓๔ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๒๙ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๓ - ๒๐.๐๗ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๒๗ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๒ - ๒๑.๒๖ น.
บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน ครั้งที่ ๒๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๗ - ๑๖.๓๑ น.

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats