RSS
    รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (21/07/2562)
    รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (21/07/2562)
    รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรเครือข่าย (21/07/2562)
โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) และคณะ ร่วมกันแถลงข่าว    โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) และคณะ ร่วมกันแถลงข่าว (18/07/2562) - อ่าน 29 ครั้ง


  • การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
Untitled Document


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2244 2500
e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562