RSS
ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่    ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ (22/01/2563) - อ่าน 2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ ๒    ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ ๒ (22/01/2563) - อ่าน 2 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คนที่สี่ รับหนังสือจาก ผู้แทนชาวบ้าน หมู่บ้านพุลุ้ง หมู่ ๙ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เรื่อง ขอคัดค้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี    รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คนที่สี่ รับหนังสือจาก ผู้แทนชาวบ้าน หมู่บ้านพุลุ้ง หมู่ ๙ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เรื่อง ขอคัดค้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (22/01/2563) - อ่าน 1 ครั้ง
ประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนในแม่น้ำ คู คลอง ของ จ.สุพรรณบุรี     ซึ่งนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม    ประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนในแม่น้ำ คู คลอง ของ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม (22/01/2563) - อ่าน 5 ครั้ง


  • การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
Untitled Document


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2244 2500
e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562