กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นางผุสดี ตามไท


 
นางผุสดี ตามไท
 
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 
พรรคประชาธิปัตย์ 

ชื่อ-สกุล

นางผุสดี ตามไท

วันเดือนปีเกิด

16 มกราคม 2494

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ - หมู่บ้าน นวธานี ซอย 8 ถนน เสรีไทย
ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ : 0 2379 9606
โทรสาร : 0 2379 9605
อีเมล์ : pusadee@democrat.or.th

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ.2547,กรรมาธิการการแรงงาน,กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน,กรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาร่วมพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ,รองประธานชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย,ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ข้อมูลการประชุมห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ