Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กำหนดการประชุม
images/icon/news.png
งดประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป จักได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป (28/11/2556) - อ่าน ครั้ง
นัดประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐสภา 3 (21/11/2556) - อ่าน ครั้ง
นัดประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐสภา 3 (14/11/2556) - อ่าน ครั้ง
นัดประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐสภา 3 (07/11/2556) - อ่าน ครั้ง
นัดประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐสภา 3 (30/10/2556) - อ่าน ครั้ง
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการประชุม
images/icon/news.png
สรุปผลประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ครั้งที่ 82 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 (28/11/2556) - อ่าน ครั้ง
สรุปผลประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ครั้งที่ 81 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (22/11/2556) - อ่าน ครั้ง
สรุปผลประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ครั้งที่ 80 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (18/11/2556) - อ่าน ครั้ง
สรุปผลประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ครั้งที่ 79 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 (08/11/2556) - อ่าน ครั้ง
สรุปผลประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ครั้งที่ 78 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 (31/10/2556) - อ่าน ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
images/icon/news.png
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 21/2556 เรื่อง ให้ นายวัชรศักดิ์ คงยา อนุกรรมาธิการติดตามศึกษาเชิงนโยบายฯพ้นจากตำแหน่ง และตั้ง นายธนวัน ทองสุกโชติ เป็นอนุกรรมาธิการฯแทน (28/11/2556) - อ่าน ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 20/2556 เรื่อง ให้ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการติดตามศึกษาเชิงนโยบายฯพ้นจากตำแหน่งและตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการใหม่ (28/11/2556) - อ่าน ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 19/2556 เรื่อง ให้อนุกรรมาธิการพ้นจากตำแหน่งและตั้งอนุกรรมาธิการใหม่ (21/11/2556) - อ่าน ครั้ง
คำสั่ง สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่่ ๒๓๕๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร (นางจิตติมา เกษมโกเมศ)(นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์)(นายสุพรรณ อัครพันธุ์)(นายจักรพันธ์ ใจงาม)(นางสาวธิมาพร ชัยวิรัตน์นุกูล)(นายพรชัย ภ (11/10/2556) - อ่าน ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 18/2556 เรื่อง ให้ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน พ้นจากตำแหน่ง(นายพรหมมิน สีตบุตร) และตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง(นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์) (10/10/2556) - อ่าน ครั้ง
อ่านทั้งหมด
กำหนดการศึกษาดูงาน
images/icon/news.png
กำหนดการศึกษาดูงานเรื่อง"การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว และกัมพูชา)ฯ ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (14/06/2556) - อ่าน ครั้ง
ศึกษาดูงานเรื่อง "การศึกษาแนวทางเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กฯ" ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (15/05/2556) - อ่าน ครั้ง
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตราการช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการและกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น 300 บาท (23/04/2556) - อ่าน ครั้ง
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่8 - 11 ธันวาคม 2554 (30/11/2554)
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการศึกษาดูงาน
images/icon/news.png
รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2556 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (29/10/2556) - อ่าน ครั้ง
รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง"การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว และกัมพูชา):ศึกษากรณีแรงงานหญิงเข้ามาทำงานและคลอดบุตรในจังหวัดเชียงใหม่" ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (18/07/2556) - อ่าน ครั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง " การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ในการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กและศูนย์เก็บน้ำนมแม่ ภายในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิริธร ในพระราชูปถัมภ์ และสถานการณ์แรงงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐ (04/06/2556) - อ่าน ครั้ง
รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง "การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวฯ" ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2556 ณ จังหวัดมุกดาหาร (17/05/2556) - อ่าน ครั้ง
รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานด้านแรงงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2555 (14/05/2556) - อ่าน ครั้ง
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการสัมมนา
images/icon/news.png
สรุปผลการสัมมนาเรื่อง"การสานเสวนาผู้ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น วันที่ 28 กย.55 (24/04/2556) - อ่าน ครั้ง
การเตรียมความพร้อมประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต (26/07/2555) - อ่าน ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และการวางแผนงานการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานต่างด้าวของจ.ระนอง ระหว่างวันที่ 29กย.-1ตค.55 (26/07/2555) - อ่าน ครั้ง
อ่านทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพรัฐสภา
ดูทั้งหมด
วีดีทัศน์
 • ทดสอบการใส่ vdo ดาวห์โหลดทดสอบการใส่ vdo
 •  ดูทั้งหมด
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย ทองดี มนิสสาร
  ประธานคณะกรรมาธิการ
  นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
  นาย วิรัช ร่มเย็น
  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
  นาย นิพนธ์ ศรีธเรศ
  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
  นาย เรวัต อารีรอบ
  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
  นาย จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า
  นาย นิทัศน์ ศรีนนท์
  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
  นาย พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
  นาย เทพไท เสนพงศ์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
  นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
  โฆษกคณะกรรมาธิการ
  นาง ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง
  โฆษกคณะกรรมาธิการ
  นาย จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
  โฆษกคณะกรรมาธิการ
  นาย รังสรรค์ มณีรัตน์
  เลขานุการคณะกรรมาธิการ
  นาย บุญชู นิลถนอม
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
  นาย นิติรัฐ สุนทรวร
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ

  สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๒ อีเมล์ : labour53@parliament.go.th