ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปฯ เพื่อลงมติ
ร่างรัฐธรรมนูญและตารางเปรียบเทียบ
สรุปเจตนารมณ์รายมาตราร่างรธน.
รวมสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
ดนตรี
 • เพลงรัฐธรรมนูญของเรา ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของเรา
 • ตารางเปรียบเทียบประเด็นความคิดเห็นของประชาชน
  สรุปอนาคตที่พึงปรารถนา
  ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกฯ
  ผลการจัดเวทีสัมมนา
  ข้อเสนอแนะจากประชาชน
  ดาวน์โหลดจุลสารฯ
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  การประชุมนอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี
  ดูทั้งหมด
  วีดิทัศน์
  คลิกดูรายละเอียด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กรกฎาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
  หน้าหลัก >> วีดิทัศน์
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดวีดิทัศน์ ข่าว/บทความทั้งหมด
  วีดิทัศน์

  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ (ตอนที่ ๒) (14 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ (ตอนที่ ๑) (14 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ (14 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ (ตอนที่ ๒) (14 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ (ตอนที่ ๑) (12 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ (ตอนที่ ๒) (12 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ (ตอนที่ ๑) (12 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ (12 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (11 พ.ค. 2558)
  การชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (8 พ.ค. 2558)
  รายการเดินหน้าประเทศไทย : การยกร่างรัฐธรรมนูญ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 (รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์) (27 มี.ค. 2558)
  รายการเดินหน้าประเทศไทย : การยกร่างรัฐธรรมนูญ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 (นายปรีชา วัชราภัย) (19 มี.ค. 2558)
  รายการเดินหน้าประเทศไทย : การยกร่างรัฐธรรมนูญ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 (นายคํานูณ สิทธิสมาน) (19 มี.ค. 2558)
  รายการเดินหน้าประเทศไทย : การยกร่างรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) (16 มี.ค. 2558)
  รายการเดินหน้าประเทศไทย : การยกร่างรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) (16 มี.ค. 2558)
  รายการเดินหน้าประเทศไทย : การยกร่างรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 (นางสาวสุภัทรา นาคะผิว) (16 มี.ค. 2558)
  รายการตอบโจทย์ Thai PBS "คลอดร่าง 1" รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป "เคลียร์" ข้อสงสัย สืบทอดอำนาจ "แม่น้ำ 5 สาย" (16 มี.ค. 2558)
  รายการเดินหน้าประเทศไทย : การยกร่างรัฐธรรมนูญ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 (นายปกรณ์ ปรียากร) (16 มี.ค. 2558)
  รายการเดินหน้าประเทศไทย : การยกร่างรัฐธรรมนูญ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 (นายชูชัย ศุภวงศ์) (12 มี.ค. 2558)
  ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กล่าวปาฐกถา เวทีสานพลังประชาชนฯ ณ จังหวัดสงขลา (12 มี.ค. 2558)

  หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  ศาสตราจารย์ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  ประธานกรรมาธิการ
  ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์
  รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
  นาย มานิจ สุขสมจิตร
  รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง
  ศาสตราจารย์ สุจิต บุญบงการ
  รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม
  รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกานนท์
  รองประธานกรรมาธิการ คนที่สี่
  นาย ปรีชา วัชราภัย
  รองประธานกรรมาธิการ คนที่ห้า
  นาย ชูชัย ศุภวงศ์
  รองประธานกรรมาธิการ คนที่หก
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  เลขานุการกรรมาธิการ
  นาย ดิสทัต โหตระกิตย์
  เลขานุการกรรมาธิการ
  พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
  ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ
  นาย คำนูณ สิทธิสมาน
  โฆษกกรรมาธิการ
  พลโท นาวิน ดำริกาญจน์
  โฆษกกรรมาธิการ
  นาย ปกรณ์ ปรียากร
  โฆษกกรรมาธิการ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  โฆษกกรรมาธิการ
  นางสาว สุภัทรา นาคะผิว
  โฆษกกรรมาธิการ
  ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
  ประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ
  นาย จรูญ อินทจาร
  รองประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ
  นาย กฤต ไกรจิตติ
  กรรมาธิการ
  ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา
  กรรมาธิการ
  นาย จุมพล สุขมั่น
  กรรมาธิการ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  กรรมาธิการ
  นาย เชิดชัย วงศ์เสรี
  กรรมาธิการ
  นาง ถวิลวดี บุรีกุล
  กรรมาธิการ
  นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล
  กรรมาธิการ
  พลโท นคร สุขประเสริฐ
  กรรมาธิการ
  ศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
  กรรมาธิการ
  ศาสตราจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ
  กรรมาธิการ
  นาย บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
  กรรมาธิการ
  พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
  กรรมาธิการ
  นาย ประชา เตรัตน์
  กรรมาธิการ
  นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน
  กรรมาธิการ
  นาย มีชัย วีระไวทยะ
  กรรมาธิการ
  นาย วิชัย ทิตตภักดี
  กรรมาธิการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
  กรรมาธิการ
  นางสาว สมสุข บุญญะบัญชา
  กรรมาธิการ
  ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์
  กรรมาธิการ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์
  facebook คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓