สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

ข้อมูลการประชุมเฉพาะกรรมาธิการ

 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

(เริ่มนับ 12 ก.ย. 62)

 
รายนาม คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ


นาย ซูการ์โน   มะทา
ประธานคณะกรรมาธิการ


ศาสตราจารย์ โกวิทย์   พวงงาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง


นาย พัฒนา   สัพโส
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง


นาง พรรณสิริ   กุลนาถศิริ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม


นาย อนุรักษ์   จุรีมาศ
ประธานทีี่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นาง ทัศนาพร   เกษเมธีการุณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นาง เทียบจุฑา   ขาวขำ
เลขานุการคณะกรรมาธิการ


นางสาว ทัศนีย์   บูรณุปกรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ


นาย ยศวัฒน์   มาไพศาลสิน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ


นาย สมชาย   ฝั่งชลจิตร
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นาย พรเทพ   วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นาย วันชัย   ปริญญาศิริ
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นาย พรชัย   ตระกูลวรานนท์
กรรมาธิการ


นาย สฤษฏ์พงษ์   เกี่ยวข้อง
กรรมาธิการ


นาย ภานุ   ศรีบุศยกาญจน์
กรรมาธิการ

QR Code
สารบบสถานะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สงวนลิขสิทธิ์โดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7011  [คลิกดูแผนที่]  Share