วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562    download_icon

  • ภาพรวมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562    download_icon

  • การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน ศูนย์เพาะพันธุ์ความดีตามวิถีประชาธิปไตย    download_icon

  • การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน พลวัตรการพัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วมฯ    download_icon

  • การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน ปั๊มถ้วย 5G เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


  • พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562  download_icon

  • ภาพรวมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562  download_icon

  • การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน ศูนย์เพาะพันธุ์ความดีตามวิถีประชาธิปไตย  download_icon

  • การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน พลวัตรการพัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วมฯ  download_icon

  • การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน ปั๊มถ้วย 5G เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  download_icon

หน้าที่ : [1] 2 3 ถัดไป>>


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2244 2515-16 ,22 โทรสาร 0 2244 2517