หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

แนวทางรัฐสวัสดิการที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทย (25/10/2561)
อ่าน 117 ครั้ง
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) (19/10/2561)
อ่าน 99 ครั้ง
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Environmental and Health Impact Assessment: EHIA (11/10/2561)
อ่าน 219 ครั้ง
กฎหมายควบคุมการขอทาน (28/9/2561)
อ่าน 119 ครั้ง
การท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล (28/9/2561)
อ่าน 253 ครั้ง
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) (28/9/2561)
อ่าน 99 ครั้ง
แรงงานไทยในยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม (17/9/2561)
อ่าน 586 ครั้ง
แผงโซลาร์เซลล์ ขยะพิษที่ไม่ควรมองข้าม (17/9/2561)
อ่าน 100 ครั้ง
จุดเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบบล็อกเชน (Blockchain) (3/9/2561)
อ่าน 103 ครั้ง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัย กรณีวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (23/8/2561)
อ่าน 525 ครั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (22/8/2561)
อ่าน 210 ครั้ง
การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากภาครัฐ (17/8/2561)
อ่าน 791 ครั้ง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ มหันตภัยร้ายจากเทคโนโลยี (3/8/2561)
อ่าน 132 ครั้ง
ลาวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (3/8/2561)
อ่าน 199 ครั้ง
ความต้องการแรงงานไทยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๐) (1/8/2561)
อ่าน 93 ครั้ง
ปัญหาการพนันฟุตบอลโลก 2018 กับเยาวชนไทย (31/7/2561)
อ่าน 121 ครั้ง
เมียนมากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (13/7/2561)
อ่าน 92 ครั้ง
กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการเตรียมการของภาครัฐ (12/7/2561)
อ่าน 111 ครั้ง
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการขับเคลื่อนของประเทศไทย (12/7/2561)
อ่าน 125 ครั้ง
สังคมผู้สูงอายุ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (10/7/2561)
อ่าน 179 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats