หน้าหลัก >> ข่าวและกิจกรรม
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ >> ข่าวและกิจกรรม
๑ มี.ค. ๕๙ ประชุมคณะกรรมการจัดการเพื่อการเข้าพักอาศัยสำหรับชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า (14/5/2559)
๑๗ มี.ค. ๕๙ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (14/5/2559)
๒๕ ก.พ. ๕๙ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (14/5/2559)
๑๗ ก.พ. ๕๙ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (14/5/2559)
๑๔ ก.พ. ๕๙ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (14/5/2559)
๑๒ ก.พ. ๕๙ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภา เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (14/5/2559)
๒๓ พ.ย. ๕๘ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามร่วมกับกรรมการผู้จัดการบริษัทชิโน-ไทย ขยายเวลาการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างออกไป ๓๘๗ วัน (14/5/2559)
๑๘ พ.ย. ๕๘ นักวิชาการนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (14/5/2559)
๑๐ พ.ย. ๕๘ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) (14/5/2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3]
ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ :
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 4 พ.ค. 59) 

View My Stats
ฝ่ายเลขานุการโครงการ
โทร. 02 667 4943-4
โทรสาร 02 667 4941
http://www.parliament.go.th/newsapa E-Mail : newsapa@parliament.go.th