หน้าหลัก >> ข่าวและกิจกรรม
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ >> ข่าวและกิจกรรม
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (13/12/2560)
วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ทำการอาคารรัฐสภาชั่วคราวร (27/11/2560)
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างฯ (29/9/2560)
วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำคณะสื่อมวลชนตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม พร้อมอาคารประกอบ (4/8/2560)
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติราชการที่ทำการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (5/5/2560)
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (5/5/2560)
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ประธาน สนช. นำคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างฯ (28/3/2560)
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (14/3/2560)
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (24/2/2560)
วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา บรรยายความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (5/1/2560)
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (14/12/2559)
วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (15/11/2559)
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาประชารัฐ “สร้างสุข มั่นคง ยั่งยืน” (10/10/2559)
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประธานสนช.ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (22/8/2559)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา ประชุมคณะกรรมการจัดการเพื่อการเข้าพักอาศัยสำหรับชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (22/8/2559)
๒๑ มิ.ย. ๔๙ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (21/6/2559)
๖ มิ.ย. ๔๙ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (7/6/2559)
๑๘ พ.ค. ๔๙ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (19/5/2559)
๑๖ พ.ค. ๕๙ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับมอบพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะอย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐแห่งใหม่ (16/5/2559)
๑๐ พ.ค. ๕๙ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (14/5/2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>
ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ :
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 4 พ.ค. 59) 

View My Stats
ฝ่ายเลขานุการโครงการ
โทร. 02 667 4943-4
โทรสาร 02 667 4941
http://www.parliament.go.th/newsapa E-Mail : newsapa@parliament.go.th