หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) (9/1/2561)
อ่าน 1762 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (9/1/2561)
อ่าน 2216 ครั้ง
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่รางวัล United Nations Public Service Awards (4/1/2561)
อ่าน 2156 ครั้ง
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact IP) กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (4/1/2561)
อ่าน 1844 ครั้ง
เครื่องมือป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ (4/1/2561)
อ่าน 1038 ครั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (4/1/2561)
อ่าน 5664 ครั้ง
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (4/1/2561)
อ่าน 894 ครั้ง
มาเลเซียกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (4/1/2561)
อ่าน 2420 ครั้ง
ติมอร์เลสเตกับการเป็นสมาชิกอาเซียน (4/1/2561)
อ่าน 2802 ครั้ง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (4/1/2561)
อ่าน 803 ครั้ง
อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร (4/1/2561)
อ่าน 1869 ครั้ง
ฟินแลนด์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (4/1/2561)
อ่าน 2153 ครั้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (3/1/2561)
อ่าน 11082 ครั้ง
เวียดนามกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (27/12/2560)
อ่าน 290 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7]
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats