หน้าหลัก >> ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 >> ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒๖. นายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒๕. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒๔. นายชัย ชิดชอบ
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒๓.นายยงยุทธ ติยะไพรัช
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร
๒๒.นายโภคิน พลกุล
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฏร ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
๒๑.นายพิชัย รัตตกุล
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
๒๐.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓
๑๙.นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ - ๒๗ กันยายน ๒๕๓๘
๑๘.ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร ๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘
๑๗.นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
ประธานสภาผู้แทนราษฏร ๓เมษายน ๒๕๓๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๕
๑๖.นายปัญจะ เกสรทอง
ประธานสภาผู้แทนราษฏร ๓ สิงหาคม ๒๕๓๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
๑๕.นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฏร ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ - ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑
๑๔.นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
ประธานสภาผู้แทนราษฏร ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖
๑๓.นายอุทัย พิมพ์ใจชน
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑๙ เมษายน ๒๕๑๙ - ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ - ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ประธานสภาผู้แทนราษฏร ๒๗ เมษายน ๒๕๒๖ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙
๑๒.นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ -๑๒ มกราคม ๒๕๑๙
๑๑.พลตรีศิริ สิริโยธิน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๗ มีนาคม ๒๕๑๒ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
๑๐.พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ์ สุทธิสารรณกร)
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ๒๐ กันยายน ๒๕๐๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๐
๙.พลเอก พระประจนปัจนึก (พุก มหาดิลก)
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๔๙๕, ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๕ - ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๕, ๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๕ -๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๖, ๒ กรกฎาคม ๒๔๙๖ - ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๗, ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๘, ๒ กรกฎาคม ๒๔๙๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๙, ๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐, ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๐ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๐, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๑, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๑ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
๘.พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑๕มิถุนายน ๒๔๙๒ -๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
๗.นายพึ่ง ศรีจันทร์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐ - ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats