ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมารายงานตัว ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๔ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

หน้าหลัก >> ภาพข่าวสภาผู้แทนราษฎร
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว เป็นวันที่แปด (15 พ.ค. 2562)
อ่าน 90 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว เป็นวันที่เจ็ด (14 พ.ค. 2562)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือ (14 พ.ค. 2562)
อ่าน 128 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงบ่าย (ต่อ) เป็นวันที่หก (13 พ.ค. 2562)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงบ่าย (ต่อ) เป็นวันที่หก (13 พ.ค. 2562)
อ่าน 56 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงบ่าย เป็นวันที่หก (13 พ.ค. 2562)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงเช้า เป็นวันที่หก (13 พ.ค. 2562)
อ่าน 20 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว เป็นวันที่ห้า (12 พ.ค. 2562)
อ่าน 104 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว เป็นวันที่สี่ (11 พ.ค. 2562)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงเช้า เป็นวันที่สาม (10 พ.ค. 2562)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงบ่าย เป็นวันที่สาม (10 พ.ค. 2562)
อ่าน 69 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงบ่าย (ต่อ) เป็นวันที่สาม (10 พ.ค. 2562)
อ่าน 45 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงเช้า (ต่อ) เป็นวันที่สาม (10 พ.ค. 2562)
อ่าน 57 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงเช้า (ต่อ) เป็นวันที่สาม (10 พ.ค. 2562)
อ่าน 34 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงบ่าย (ต่อ) เป็นวันที่สาม (10 พ.ค. 2562)
อ่าน 34 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงบ่าย (ต่อ) เป็นวันที่สาม (10 พ.ค. 2562)
อ่าน 37 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงบ่าย เป็นวันที่สอง (9 พ.ค. 2562)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงเช้า เป็นวันที่สอง (9 พ.ค. 2562)
อ่าน 142 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว ช่วงเช้า (ต่อ) เป็นวันที่สอง (9 พ.ค. 2562)
อ่าน 93 ครั้ง
นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐเดินทางมารายงานตัวเป็นท่านแรกของการรับรายงาน ในวันที่สอง (9 พ.ค. 2562)
อ่าน 56 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>


  • การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
Untitled Document

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2244 2500
e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562