หน้าหลัก >> ภาพข่าวสภาผู้แทนราษฎร
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาผู้แทนราษฎร

ประชุมคณะกรรมาธิการการพลังงาน (12/12/2562)
อ่าน 30 ครั้ง
การประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณของหน่วยงานรัฐสภา (11/12/2562)
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย (11/12/2562)
อ่าน 22 ครั้ง
นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ แถลงท่าทีของพรรคอนาคตใหม่ หลัง กกต. มีมติให้ยื่น คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ที่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (11/12/2562)
อ่าน 22 ครั้ง
นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ ได้เสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๓ และ ๘๕ (11/12/2562)
อ่าน 30 ครั้ง
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นายกสมาคมพัฒนาครูไทย เพื่อขอให้ประธานคณะ กมธ. แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (11/12/2562)
อ่าน 39 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑๓ (11/12/2562)
อ่าน 22 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... (11/12/2562)
อ่าน 20 ครั้ง
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ครั้งที่ ๑๑ (11/12/2562)
อ่าน 23 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๐ (11/12/2562)
อ่าน 19 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการการตำรวจ ครั้งที่ ๑๐ (11/12/2562)
อ่าน 23 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑๑ (11/12/2562)
อ่าน 18 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงาน ครั้งที่ ๑๒ (11/12/2562)
อ่าน 19 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๑ (11/12/2562)
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานการประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง โครงการขยายพื้นที่ท่าเรือคลองเตย ซึ่งนายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม (11/12/2562)
อ่าน 20 ครั้ง
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานการประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การลิดรอนสิทธิทำกินของชาวม้ง ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. จังหวัดพิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม (11/12/2562)
อ่าน 20 ครั้ง
ประธานคณะ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (11/12/2562)
อ่าน 57 ครั้ง
เลขานุการคณะอนุ กมธ.ด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา ในคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมคณะอนุ กมธ. (11/12/2562)
อ่าน 39 ครั้ง
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ แถลงผลการประชุมร่วมกับคณะ กมธ. (11/12/2562)
อ่าน 24 ครั้ง
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากร และชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน (11/12/2562)
อ่าน 40 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>


  • การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
Untitled Document

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2244 2500
e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562