หน้าหลัก >> ภาพข่าวรัฐสภา
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคณะกรรมการบริหารคณะกรรมาธิการด้านกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียนฯ (16/8/2562)
อ่าน 16 ครั้ง
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อย บริเวณห้องอาหารและห้องน้ำ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (16/8/2562)
ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ให้แก่ คณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก AIPA ประเทศผู้สังเกตการณ์ และประเทศที่ได้รับเชิญในการประชุม AIPA (14/8/2562)
อ่าน 26 ครั้ง
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือ (13/8/2562)
อ่าน 57 ครั้ง
ประธานรัฐสภา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ (13/8/2562)
อ่าน 57 ครั้ง
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (12/8/2562)
อ่าน 54 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (คบง.รส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (9/8/2562)
อ่าน 82 ครั้ง
ประธานรัฐสภา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (9/8/2562)
อ่าน 69 ครั้ง
เลขานุการประธานรัฐสภา วางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” (7/8/2562)
อ่าน 78 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบ ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (6/8/2562)
อ่าน 206 ครั้ง
ประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (6/8/2562)
อ่าน 125 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองนายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E.Mr.Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ (5/8/2562)
อ่าน 103 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายอีโว ซีเบอร์ (H.E. Mr. Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจําประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ (5/8/2562)
อ่าน 112 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (5/8/2562)
ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยประธานศาลฎีกา ร่วมปลูกต้น “ยมชวน” (3/8/2562)
อ่าน 166 ครั้ง
ประธานรัฐสภา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ (3/8/2562)
อ่าน 131 ครั้ง
ประธานรัฐสภา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ (2/8/2562)
อ่าน 137 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (2/8/2562)
อ่าน 173 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบแจกันดอกไม้ อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดประธานวุฒิสภา (2/8/2562)
อ่าน 119 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบกระเช้า อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดจาก รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง (2/8/2562)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share