หน้าหลัก >> ภาพข่าวรัฐสภา
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ (23/6/2562)
อ่าน 44 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรอง มุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย (22/6/2562)
อ่าน 48 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองรองประธานกรรมาธิการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (22/6/2562)
อ่าน 66 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองรองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชา (22/6/2562)
อ่าน 37 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองรองประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (22/6/2562)
อ่าน 60 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีและประธานอาเซียน พบปะหารือกับประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) (22/6/2562)
อ่าน 25 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทน AIPA ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมฯ (21/6/2562)
อ่าน 42 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองรอง ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ (21/6/2562)
อ่าน 31 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ให้การรับรอง เลขาธิการ AIPA และประธานรัฐสภาและประธานสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (21/6/2562)
ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (21/6/2562)
อ่าน 42 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เปิดการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (21/6/2562)
อ่าน 55 ครั้ง
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (5/6/2562)
อ่าน 428 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3/6/2562)
อ่าน 274 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา (25/5/2562)
อ่าน 328 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๑๐ (8/5/2562)
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เวียดนาม ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (3/5/2562)
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนักวิชาการองค์การอนามัยโลก ประจำสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา (22/3/2562)

หน้า : [1]
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share