หน้าหลัก >> ภาพข่าวรัฐสภา
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น จาก นางหยาง หยาง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (27/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ (27/3/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรียที่ได้รับมอบจาก บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด (26/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรียที่ได้รับมอบจากบริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด ให้แก่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (26/3/2563)
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย (25/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมหารือกับนายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อสรุปผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (25/3/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประจำรัฐสภาเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (24/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนสื่อมวลชนประจำรัฐสภา (24/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น จากกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด และคณะ (24/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบเงินสนับสนุน เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตร - ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง (24/3/2563)
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (23/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ ๔๑๒ (๒/๒๕๖๓) (21/3/2563)
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (19/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวใน ๓ ประเด็น (18/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประจำรัฐสภา ถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของทางสภาผู้แทนราษฎร (16/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จ.แพร่ (16/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามในสมุดแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (11/3/2563)
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน (10/3/2563)
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (10/3/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ กรรมการบริษัท Matheson & Co., Ltd และอดีตเลขานุการส่วนตัวและที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศและการป้องกันให้กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ (10/3/2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
ข้อมูลการประชุมสภาในอดีต
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
ช่องทางร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
เงินอุดหนุนการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายงานงบการเงิน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข่าวสารบ้านเมือง
บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง แก้ทุจริต “คิดฐานสอง”
วีดิทัศน์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
Parliament Webmail
สมุดโทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
สำนักงบประมาณของรัฐสภา
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
คุณธรรมคนสภา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ
รายงานงบการเงิน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สรุปนโยบายประธานสภา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๖๒)
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต (ข้อมูล ณ ว
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เค้าโครงผลงานขอรับการประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats