หน้าหลัก >> ภาพข่าวรัฐสภา
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมการจัดบูธแนะนำแอปพลิเคชัน KPILINK ของสถาบันพระปกเกล้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลวิชาการและข่าวสารด้านนิติบัญญัติ (22/1/2563)
อ่าน 5 ครั้ง
ประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM ๒.๕ ที่เกิดจากการเผาอ้อยและเผาพืชตามไร่นา ซึ่งนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม (22/1/2563)
อ่าน 4 ครั้ง
ประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง พิจารณาทบทวนการยกเลิกการทำ EIA ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม (22/1/2563)
อ่าน 5 ครั้ง
ประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนในแม่น้ำ คู คลอง ของ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม (22/1/2563)
อ่าน 5 ครั้ง
พิธีเปิดการสัมมนาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒: NIDA MAX :Digital Interlligenceand Smart Systems (21/1/2563)
อ่าน 41 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ประธานยุทธศาสตร์มูลนิธิครอบครัว ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้แทนแกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน จากศูนย์ครอบครัวพอเพียง (21/1/2563)
อ่าน 62 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ (20/1/2563)
อ่าน 58 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาระหว่างสองประเทศ (20/1/2563)
อ่าน 67 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมงาน Spring Festival Celebration (20/1/2563)
อ่าน 38 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เฝ้ารับเสด็จฯ (18/1/2563)
อ่าน 89 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการเพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรคในการทำงาน (17/1/2563)
อ่าน 136 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (17/1/2563)
อ่าน 78 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การค้า I'm Chinatown (16/1/2563)
อ่าน 144 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (15/1/2563)
อ่าน 117 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกอาสาสองแสน เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา (15/1/2563)
อ่าน 116 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการอวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (15/1/2563)
อ่าน 113 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต (14/1/2563)
อ่าน 146 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างห้องประชุมพระสุริยัน (13/1/2563)
อ่าน 320 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (10/1/2563)
อ่าน 179 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา (9/1/2563)
อ่าน 216 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats