หน้าหลัก >> ภาพข่าวรัฐสภา
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น จาก ประธานมูลนิธิสัมพันธภาพไทย-จีน และ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด (4/6/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา (3/6/2563)
พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (2/6/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” (1/6/2563)
ประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (1/6/2563)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (30/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร วางพวงมาลาในนาม “สภาผู้แทนราษฎร” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (30/5/2563)
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (29/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อยห้องพักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีห้องประชุม พระสุริยัน (26/5/2563)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน (26/5/2563)
ประธานรัฐสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๖๓ (26/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงาน และคณะผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมตรวจความเรียบร้อยของห้องประชุมพระสุริยัน ห้องทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรบริเวณหลังบัลลังก์ และการจัดห้องอาหารสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (25/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะทำงานตรวจความเรียบร้อย ห้องทำงานสื่อมวลชน ประจำรัฐสภาและห้องแถลงข่าว (25/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากนายไชยา พรหมา ประธานคณะกมธ.ศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ พร้อมคณะ กมธ. (25/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจความเรียบร้อยห้องประชุมพระสุริยัน (22/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทนวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน (22/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงานและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทดสอบระบบเสียงและตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องประชุมพระสุริยัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (21/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมร่วมกับ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา และผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (21/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน (21/5/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อยห้องแถลงข่าว และห้องทำงานสื่อมวลชนประจำรัฐสภา (20/5/2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats