ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats
หน้าหลัก >> ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รัฐสภาคู่ประชาชน >> เยี่ยมชมรัฐสภา >> ข้อมูลคณะบุุคคลและภาพ >> ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน (14/11/2562)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยุลัยชุมชน จำนวน 28 คน (14/11/2562)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (14/11/2562)
คณะผู้แทนจากพรรค Democrat สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 7 คน (12/11/2562)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน (7/11/2562)
คณะกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล (30/10/2562)
สมาคมรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทย (22/10/2562)
คณะนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (18/10/2562)
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (18/10/2562)
ณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (10/10/2562)
คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตย ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3 (1/10/2562)
ผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตย ชุมชนอำเภอเมือง นครราชสีมา จากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (20/9/2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน ๒๙ คน (20/9/2562)
คณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (17/9/2562)
ประธานรัฐสภา ให้การต้อนรับผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย คณะเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Sejiwa Sehati) รุ่นที่ ๗ (4/9/2562)
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (23/8/2562)
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (2/1/2562)

หน้า : [1]
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
  วีดิทัศน์รัฐสภา


  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

  • รัฐสภาไทย The National Assembly of Thailand    download_icon

 แสดงทั้งหมด...