หน้าหลัก >> ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ห้องข่าว >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

จ้างจัดเวทีและตกแต่งห้องประชุมใหญ่เวทีห้องประชุมย่อยอื่นๆ และ Photo Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/8/2562)
อ่าน 2 ครั้ง
จ้างวงดนตรีสำหรับงานเลี้ยงรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/8/2562)
อ่าน 1 ครั้ง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/8/2562)
อ่าน 2 ครั้ง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/8/2562)
อ่าน 4 ครั้ง
ซ์้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/8/2562)
อ่าน 3 ครั้ง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานเครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/8/2562)
อ่าน 1 ครั้ง
จ้างแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/8/2562)
อ่าน 1 ครั้ง
จัดนิทรรศการ จำนวน 1 งาน (19/8/2562)
อ่าน 2 ครั้ง
เช่าเลขหมายโทรศัพท์ จำนวน 3 เลขหมาย เครื่องโทรศัพท์และโทรสารพร้อมติดตั้ง จำนวน3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/8/2562)
อ่าน 1 ครั้ง
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/8/2562)
อ่าน 3 ครั้ง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/8/2562)
อ่าน 3 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฌช 2003 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/8/2562)
อ่าน 4 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฆจ 4097 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/8/2562)
อ่าน 6 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ พิการงานเข้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/8/2562)
อ่าน 4 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/8/2562)
อ่าน 3 ครั้ง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/8/2562)
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน วจท 203 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/8/2562)
อ่าน 3 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮพ 1392 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/8/2562)
อ่าน 4 ครั้ง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดสร้างภาพพิมพ์ (Photoconductor Kit) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/8/2562)
อ่าน 6 ครั้ง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/8/2562)
อ่าน 5 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats