หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

การควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย แนวโน้มและทิศทางในอนาคต (26/7/2562)
อ่าน 59 ครั้ง
การจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี (26/7/2562)
อ่าน 48 ครั้ง
การช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร (12/7/2562)
อ่าน 337 ครั้ง
ญี่ปุ่นกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/7/2562)
อ่าน 110 ครั้ง
กฏหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว (28/6/2562)
อ่าน 66 ครั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(Education Sandbon) (28/6/2562)
อ่าน 10 ครั้ง
เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (14/6/2562)
อ่าน 181 ครั้ง
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโตของเมือง กรณีพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า. (31/5/2562)
อ่าน 9 ครั้ง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อลดโลกร้อน (31/5/2562)
อ่าน 8 ครั้ง
ไต้หวันกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24/4/2562)
อ่าน 289 ครั้ง
มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (17/4/2562)
อ่าน 287 ครั้ง
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (25/3/2562)
อ่าน 398 ครั้ง
เกาหลีใต้กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (22/3/2562)
อ่าน 338 ครั้ง
ติดตามกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า (20/3/2562)
อ่าน 496 ครั้ง
ตำรวจชุมชน (18/3/2562)
อ่าน 127 ครั้ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ กรณีข้อตกลงทำร่วมกับสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 98 ของธรรมนูญกรุงโรม (13/3/2562)
อ่าน 127 ครั้ง
Disruptive Technology การดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไป (27/2/2562)
อ่าน 105 ครั้ง
ภูฏานกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/2/2562)
อ่าน 101 ครั้ง
พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone): กรณีภาคใต้ (12/2/2562)
อ่าน 99 ครั้ง
คำพิพากษาที่ทำให้พ้นจากตำแหน่ง หรือสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (5/2/2562)
อ่าน 90 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share