หน้าหลัก >> สรุปรายงานด้านต่างประเทศ
รัฐสภาระหว่างประเทศ >> สรุปรายงานด้านต่างประเทศ

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เมืองนาร์ยาน-มาร์ (Naryan-Mar) สหพันธรัฐรัสเซีย
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
อ่าน 86 ครั้ง
รายงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
อ่าน 111 ครั้ง
รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ new.gif
อ่าน 125 ครั้ง
สรุปผลการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัายที่ 63 และการประชุมข้างเคียง(side-events) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา news.gif
อ่าน 116 ครั้ง
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา ประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา news.gif
อ่าน 88 ครั้ง
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2562 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี new.gif
อ่าน 63 ครั้ง
สรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี news.gif
อ่าน 58 ครั้ง
การหารือระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ new.gif
อ่าน 51 ครั้ง
รายงานการประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 - 30 กันยายน 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชาอาณาจักรเบลเยียม
อ่าน 70 ครั้ง
รายงานการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP24) (ฉบับสมบูรณ์)
อ่าน 163 ครั้ง
รายงานการเข้าร่วมสัมมนาว่าด้วยโครงสร้างและหน้าที่ของสหภาพรัฐสภา ประจำปี 2561 (2018 Information Seminar on the Structure and Functioning of the Inter-Parliamentary Union) ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหภาพรัฐสภา นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
อ่าน 68 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
อ่าน 52 ครั้ง
รายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 139 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
อ่าน 44 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
อ่าน 55 ครั้ง
รายงานการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ 8
อ่าน 44 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุม Eurasian Women's Forum ครั้งที่ 2 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
อ่าน 39 ครั้ง
รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 82 และการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐนาอูรู
อ่าน 45 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันที่เริ่มเผยแพร่ 5 กันยายน 2559