หน้าหลัก >> ภาพการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ >> คลังภาพ >> ภาพการก่อสร้าง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats