วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 15/15   download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 14/15  download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 13/15  download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 12/15  download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 11/15  download_icon

 ดูทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย >> ภาพกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมประชาธิปไตย สร้างสังคมไทยคุณภาพ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.พ. 61 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ (8 ก.พ. 2561)
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมประชาธิปไตย สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 19 - 20 มี.ค. 59 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ (22 เม.ย. 2559)

หน้า : [1]