วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 45/45   download_icon

  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 44/45  download_icon

  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 43/45  download_icon

  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 42/45  download_icon

  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 41/45  download_icon

 ดูทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย >> ภาพกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมประชาธิปไตย สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 19 - 20 มี.ค. 59 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ (22 เม.ย. 2559)
อ่าน 623 ครั้ง

หน้า : [1]