วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 45/45   download_icon

  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 44/45  download_icon

  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 43/45  download_icon

  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 42/45  download_icon

  • บันทึกวีดีโอ 19-20 มี.ค.59 ตอนที่ 41/45  download_icon

 ดูทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑ (26 ธ.ค. 2560)
อ่าน 936 ครั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการส่งผลงานเข้าประกวด (26 ธ.ค. 2560)
อ่าน 316 ครั้ง
แผนที่โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ (26 ธ.ค. 2560)
อ่าน 121 ครั้ง
กำหนดการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมประชาธิปไตย สร้างสัมคมไทยคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๓-๔ ก.พ. ๖๑ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ (26 ธ.ค. 2560)
อ่าน 207 ครั้ง

หน้า : [1]