วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 15/15    download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 14/15    download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 13/15    download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 12/15    download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 11/15    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย >> ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (4/3/2562)
เอกสารประกอบการพิจารณา (27/2/2562)
แผนการดำเนินงานการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (26/2/2562)
รายละเอียดโครงการ (25/2/2562)
ประกาศคณะกรรมการการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2562 เรื่อง การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย (14/1/2562)

หน้า : [1]