หน้าหลักสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


หน้าหลัก >> ระเบียบวาระการประชุม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระเบียบวาระการประชุม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข้อมูลการประชุม >> ข้อมูลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ >> ระเบียบวาระการประชุม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

หนังสืองดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่ และให้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ (21/7/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (14/7/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (14/7/2560)
หนังสืองดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ และให้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึ (7/7/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (30/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (30/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (23/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (23/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (16/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (16/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (9/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (9/6/2560)
หนังสืองดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสร็จสิ้นแล้ว (6/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (1/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (1/6/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากตรงกับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (26/5/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (19/5/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (19/5/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ (9/5/2560)
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ใน (5/5/2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center ๑๗๔๓ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑o๓oo โทร o ๒๒๔๔ ๑ooo