หน้าหลัก >> ข้อมูลเผยแพร่
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> ข้อมูลเผยแพร่

จัดระเบียบบิ๊กไบต์: การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ (29/10/2562)
อ่าน 272 ครั้ง
คลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) กับการปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ (22/10/2562)
อ่าน 338 ครั้ง
แนวทางการจัดการความขัดแย้งคนกับช้างป่า (4/10/2562)
อ่าน 787 ครั้ง
มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (12/9/2562)
อ่าน 437 ครั้ง
P2P: Peer to peer lending ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ (13/8/2562)
อ่าน 1355 ครั้ง
การขนถ่ายสินค้าอันตรายบริเวณท่าเรือแหลมฉบังกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (8/8/2562)
อ่าน 667 ครั้ง
จับตา Libra สกุลเงินดิจิทัลใหม่ล่าสุดของโลก? (6/8/2562)
อ่าน 343 ครั้ง
การบูรณาการศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ: ระบบ Biz Portal (6/8/2562)
อ่าน 336 ครั้ง
การเป็นหุ้นส่วนและการถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (2/8/2562)
อ่าน 334 ครั้ง
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (2/8/2562)
อ่าน 323 ครั้ง
“ขยะพลาสติก” ปัญหาระดับโลกที่ต้องเร่งจัดการ (26/7/2562)
อ่าน 6703 ครั้ง
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีพื้นที่่จังหวัดกระบี่ (26/7/2562)
อ่าน 433 ครั้ง
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ Start-up & Innobiz มาตรการช่วยเหลือ SMEs ไทย (12/7/2562)
อ่าน 396 ครั้ง
เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (9/7/2562)
อ่าน 759 ครั้ง
การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (9/7/2562)
อ่าน 442 ครั้ง
พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ก้าวแรกของการมี Court Marshal ในระบบศาลยุติธรรมไทย (28/6/2562)
อ่าน 140 ครั้ง
Overtourism ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง (28/6/2562)
อ่าน 136 ครั้ง
ประเทศไทยกับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562 (28/6/2562)
อ่าน 1036 ครั้ง
อยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? (28/6/2562)
อ่าน 429 ครั้ง
การแก้ไขปัญหา PM 2.5 กับมาตรการระบบขนส่ง (25/6/2562)
อ่าน 280 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats