หน้าหลัก >> ข้อมูลเผยแพร่
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> ข้อมูลเผยแพร่

สถานการณ์เศรษฐกิจเวเนซุเอลา (18/6/2562)
อ่าน 50 ครั้ง
e-KYC (Electronic Know Your Customer) นวัตกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: เมื่ออัตลักษณ์ของบุคคลกลายเป็นรหัสผ่าน (18/6/2562)
อ่าน 55 ครั้ง
อาสาสมัครตำรวจบ้าน (18/6/2562)
อ่าน 43 ครั้ง
การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (24/5/2562)
อ่าน 130 ครั้ง
ปัญหาความเหลื่อมล้ำกับแนวทางจัดตั้งธนาคารที่ดิน (17/5/2562)
อ่าน 151 ครั้ง
ภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (17/4/2562)
อ่าน 178 ครั้ง
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน: การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (2/4/2562)
อ่าน 182 ครั้ง
แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (22/3/2562)
อ่าน 196 ครั้ง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับสิทธิเด็ก (22/3/2562)
อ่าน 126 ครั้ง
การลดลงของดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทย ประจำปี 2561 (22/3/2562)
อ่าน 116 ครั้ง
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (22/3/2562)
อ่าน 187 ครั้ง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับสิทธิสตรี (5/3/2562)
อ่าน 120 ครั้ง
ศูนย์รับคำขออนุญาต (5/3/2562)
อ่าน 122 ครั้ง
เทคโนโลยีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: นวัตกรรมรักษ์โลก (25/2/2562)
อ่าน 94 ครั้ง
กรุงเทพมหานครกับปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) (25/2/2562)
อ่าน 82 ครั้ง
อาชญากรรมข้ามชาติกับความมั่นคงของประเทศไทย (25/2/2562)
อ่าน 66 ครั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559: การรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (21/2/2562)
อ่าน 73 ครั้ง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) (15/2/2562)
อ่าน 63 ครั้ง
หมาป่าเดียวดาย (Lone Wolf): ก่อการร้ายรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังเผชิญ (15/2/2562)
อ่าน 73 ครั้ง
การปฏิรูประบบราชการ: การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) (12/2/2562)
อ่าน 80 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats