ประชาสัมพันธ์
หนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
ประมวลภาพ
ความเป็นมา
สรุปผลงานที่ผ่านมา
คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
คณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการฯ ปี 2561
หน้าหลัก >> ประมวลภาพ
รางวัลพานแว่นฟ้า >> ประมวลภาพ

ดาวน์โหลด ภาพประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า (27/2/2563)
ดาวน์โหลด ภาพ Cover Page เฟซบุ๊ก (27/2/2563)
การประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 (25/1/2561)
การประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560 (10/2/2560)

หน้า : [1]
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทร. 0 2244 2515-8 โทรสาร 0 2244 2517 Call Center 1743  
จำนวนผู้ใช้บริการ (นับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 57)  
       
เข้าสู่หน้าหลักรางวัลพานแว่นฟ้าฯ