ประชาสัมพันธ์
หนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
ประมวลภาพ
ความเป็นมา
สรุปผลงานที่ผ่านมา
คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
คณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการฯ ปี 2561
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์
รางวัลพานแว่นฟ้า >> ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 เรื่อง ผลการตัดสินเรื่องสั้นและบทกวี การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (30/8/2562)
ประกาศ เรื่อง ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (22/8/2562)
ประกาศ เรื่อง ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (22/8/2562)
(แผ่นพับ) ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (20/2/2562)
(แผ่นโปสเตอร์) ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (20/2/2562)
เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (1/2/2562)

หน้า : [1]
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทร. 0 2244 2515-8 โทรสาร 0 2244 2517 Call Center 1743  
จำนวนผู้ใช้บริการ (นับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 57)  
       
เข้าสู่หน้าหลักรางวัลพานแว่นฟ้าฯ