หน้าหลัก >> รัฐสภาสาร
รัฐสภาคู่ประชาชน >> หนังสือและสื่อเผยแพร่ >> รัฐสภาสาร
รัฐสภาสารฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 (27/4/2563)
รัฐสภาสารฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 (30/3/2563)
รัฐสภาสารฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (5/2/2563)
รัฐสภาสารฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (2/12/2562)
รัฐสภาสารฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 (6/11/2562)
รัฐสภาสารฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 (21/8/2562)
รัฐสภาสารฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 (14/6/2562)
รัฐสภาสารฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 (15/5/2562)
รัฐสภาสารฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 (13/2/2562)
รัฐสภาสารฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 (13/12/2561)
รัฐสภาสารฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 (1/10/2561)
รัฐสภาสารฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 (1/8/2561)
รัฐสภาสารฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 (1/6/2561)
รัฐสภาสารฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 (2/4/2561)
รัฐสภาสารฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 (1/3/2561)
รัฐสภาสารฉบับเดือนธันวาคม 2560 (1/1/2561)
รัฐสภาสารฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560 (1/12/2560)
รัฐสภาสารฉบับเดือนตุลาคม 2560 (1/11/2560)
รัฐสภาสารฉบับเดือนกันยายน 2560 (2/10/2560)
รัฐสภาสารฉบับเดือนสิงหาคม 2560 (1/9/2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats