หน้าหลัก >> เอกสารข่าวรัฐสภา
รัฐสภาคู่ประชาชน >> หนังสือและสื่อเผยแพร่ >> เอกสารข่าวรัฐสภา
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนพฤษภาคม 2653 (8/5/2563)
เอกสารข่าวฉบับเดือนเมษายน 2563 (9/4/2563)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนมีนาคม 2563 (2/3/2563)
เอกสารข่าวฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (4/2/2563)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนมกราคม 2563 (9/1/2563)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนธันวาคม 2562 (2/12/2562)
เอกสารข่าวฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 (28/10/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนตุลาคม 2562 (2/10/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนกันยายน 2562 (4/9/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนสิงหาคม 2562 (5/8/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 (10/7/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนมิถุนายน 2562 (20/6/2562)
เอกสารข่าวฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 (29/4/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนเมษายน 2562 (20/3/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนมีนาคม 2562 (1/3/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (1/2/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนมกราคม 2562 (2/1/2562)
เอกสารข่าวรัฐสภาเดือนธันวาคม 2561 (3/12/2561)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 (1/11/2561)
เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนตุลาคม 2561 (1/10/2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats