๒๕๖๐
หน้าหลัก
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
ถ่ายทอดสดการประชุม
สมัยประชุม (สามัญ/นิติบัญญัติ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารบ้านเมือง
ข่าววิทยุรัฐสภา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ของที่ระลึก
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อรัฐสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

วีดิทัศน์เพื่อประชาชน  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...

 

ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
เสียงประชาชน
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อประชาชน ::
 
RSS
images/parliament2554/dot.png  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (26/03/2562)
images/parliament2554/dot.png  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (20/03/2562)
images/parliament2554/dot.png  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการทางการแพทย์ (พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา (19/03/2562)
images/parliament2554/dot.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (12/03/2562)
images/parliament2554/dot.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 (12/03/2562)
images/parliament2554/dot.png  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (04/03/2562)
images/parliament2554/dot.png  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (01/03/2562)
images/parliament2554/dot.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พศจิกายน 2561 (22/02/2562)
images/parliament2554/dot.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 (22/02/2562)
images/parliament2554/dot.png  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (22/02/2562)
แสดงทั้งหมด
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
คลิกเข้าเว็บไซต์ Gov Channel
ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจำปี สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
บริการข้อมูลกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร) ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา  เงินอุดหนุนการวิจัย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสผ. กู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน คุณธรรมคนสภา
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง แก้ทุจริต วีดิทัศน์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนการวิจัย รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ชมรมรัฐสภาอาสา
   
 
(เริ่มนับ 17 ต.ค. 54)
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2244 2500
อีเมล์ : webmaster@parliament.go.th   เว็บไซต์ : http://www.parliament.go.th