วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 กันยายน 2559

 
 
 
© 2017 Sekretariat des Abgeordnetenhauses. Alle Rechte vorbehalten.
(Tipco Tower) Rama VI Rd., Phayathai District, Bangkok 10400, Thailand Tel: +66 2 357-3100 ext. 3153
(Bureau of Inter-Parliamentary Organizations) ext. 3142 (Bureau of International Relations) ext. 3187 (Bureau of Foreign Languages)
Visitors

Publication date 5 September 2016