นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สิงคโปร์ นำคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สิงคโปร์ เข้าร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลานายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สิงคโปร์ นำคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สิงคโปร์ เข้าร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา (07/08/2562) - อ่าน 15 ครั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารกิจการลูกเสือของสวีเดน ณ ราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารกิจการลูกเสือของสวีเดน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน (29/08/2561) - อ่าน 191 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (29/08/2561) - อ่าน 125 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการเข้าร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (09/02/2561) Parliament News in Arabic (NLA Committee on Public Health)Parliament News in Arabic (NLA Committee on Public Health) (23/01/2561) - อ่าน 1408 ครั้ง
อ่านทั้งหมด ...
 
RSS
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  สรุปผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา โดยสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ในการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา ประจำปี 2562 (14/08/2562) - อ่าน 12 ครั้ง
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  สรุปผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา โดยสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ในโครงการสัมมนา เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับนสนุนการดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร" (14/08/2562) - อ่าน 6 ครั้ง
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2562 ณ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา (13/08/2562) - อ่าน 15 ครั้ง new.gif
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ น. (07/08/2562)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (25/07/2562)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เมืองนาร์ยาน-มาร์ (Naryan-Mar) สหพันธรัฐรัสเซีย (11/06/2562)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ (29/05/2562) - อ่าน 65 ครั้ง
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  คู่มือการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมอาหรับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเยือนและรับรองการเดินทางเยือนประเทศไทย ของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง(องค์การ) (24/05/2562) - อ่าน 282 ครั้ง
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (The Meeting of APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร (24/05/2562)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา (23/05/2562) - อ่าน 77 ครั้ง
อ่านทั้งหมด ...

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 กันยายน 2559

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันที่เริ่มเผยแพร่ 5 กันยายน 2559