ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารกิจการลูกเสือของสวีเดน ณ ราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารกิจการลูกเสือของสวีเดน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน (29/08/2561) - อ่าน 266 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (29/08/2561) - อ่าน 175 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการเข้าร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (09/02/2561)
Parliament News in Arabic (NLA Committee on Public Health)Parliament News in Arabic (NLA Committee on Public Health) (23/01/2561) - อ่าน 1999 ครั้ง Parliament News in Arabic (NLA approved a new law)Parliament News in Arabic (NLA approved a new law) (16/01/2561) - อ่าน 74 ครั้ง
อ่านทั้งหมด ...
 
RSS
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงแบกแดด สาธารณรัฐอิรัก (13/01/2563)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและขจัดสภาพปัญหาที่นำไปสู่การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (10/01/2563) - อ่าน 23 ครั้ง news.gif
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (วาระการดำรงตำแหน่ง2มกราคม2563-1มกราคม2565) (09/01/2563)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  สรุปรายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี (27/12/2562)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครอิสตันบู (27/12/2562)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย (24/12/2562)
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  สรุปผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย (19/12/2562) - อ่าน 24 ครั้ง new.gif
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  ระเบียบวาระและรายนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (12/12/2562) - อ่าน 48 ครั้ง
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  รายงานสรุปการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน 2562 ณ กรุงอะซุนซิโอน สาธารณรัฐปารากวัย (04/12/2562) - อ่าน 42 ครั้ง
images/interparliament2/intPar_NewsTopicICO.png  สรุปการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย (18/11/2562)
อ่านทั้งหมด ...

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 กันยายน 2559

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันที่เริ่มเผยแพร่ 5 กันยายน 2559