กลับหน้าหลัก

เมนูหลัก


 ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
                                 อ่านทั้งหมด...

วีดิทัศน์สำนักงานฯ  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
images/design/parcy01/i_a1.jpgภาพข่าวสำนักงานฯ RSS
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (23/03/2563)
ข่าวน่าสนใจ
การเสวนาในงาน Media Briefing เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัด “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘”  ภายใต้แนวคิด “หนังสือดิ้นได้ไปออนไลน์”
การเสวนาในงาน Media Briefing เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัด “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘” ภายใต้แนวคิด “หนังสือดิ้นได้ไปออนไลน์” (16/03/2563)
ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๓ (04/03/2563)
งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางอีวา แฮเกอร์ (H.E. Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย และคณะ (02/03/2563)
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวสุกัญญา หอมชื่นชม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวสุกัญญา หอมชื่นชม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓ (28/02/2563)
อ่านทั้งหมด
images/design/parcy01/i_a1.jpgข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/design/parcy01/note.png  รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (04/03/2563)
images/design/parcy01/note.png  เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 (24/02/2563)
images/design/parcy01/note.png  รัฐสภาไทยขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา และประชาชนผู้สนใจในด้านการต่างประเทศและการทูตพหุภาคี ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาชาติในการจัดการประเด็นปัญหาต่างๆ ของโลกในอนาคต ในวาระครบรอบ ๗๕ ปี ของสหประชาชาติ (18/02/2563) cool.gif
images/design/parcy01/note.png  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๒-๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ เวลา ๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. (31/01/2563)
images/design/parcy01/note.png  สรุปนโยบายประธานสภา (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๒) (09/01/2563)
images/design/parcy01/note.png  โครงการสานเสวนา เรื่อง “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” โดยสำนักกรรมาธิการ ๓ (23/12/2562)
images/design/parcy01/note.png  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (09/12/2562)
images/design/parcy01/note.png  ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมบริจาคโลหิต (19/11/2562)
images/design/parcy01/note.png  การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 36 กลุ่ม ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (06/11/2562)
การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 36 กลุ่ม (รายละเอียดตามแนบ) ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
images/design/parcy01/note.png  รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (e-Book มือเปิด) (21/10/2562)
อ่านทั้งหมด
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา
 
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
 
 


  • การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...

ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจำปี สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
บริการข้อมูลกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร) ระบบสืบค้นข้อมูลสำหรับการประชุมสภา (Android Version)
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา  เงินอุดหนุนการวิจัย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสผ. กู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน คุณธรรมคนสภา
สรุปนโยบายประธานสภา (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)
หนังสือและสื่อเผยแพร่ ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง แก้ทุจริต
วีดิทัศน์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แผนส่งเสริม… / plan for …
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว
หอสมุดรัฐสภา กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สโมสรรัฐสภา
เงินอุดหนุนการวิจัย ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ระบบสมุดโทรศัพท์ สผ. บน Smart Phone ติดต่อรัฐสภา
ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ชมรมรัฐสภาอาสา
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th