ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภา เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่     เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภา เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (12/02/2559)
นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นายวุฒิชัย วัชรีรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร และระบบป้องกันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน    นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นายวุฒิชัย วัชรีรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร และระบบป้องกันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน (08/09/2554)
นายสมศักดิ์ เกียรสุรนนท์ ประธานรัฐสภา รับตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แทน นายชัย ชิดชอบ (01/09/2554)
การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบในงวดที่ ๔.๒ (31/08/2554)
อ่านทั้งหมด>>...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
(เริ่มนับ 2 ก.ย. 54)