images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (23/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ด้วยสำนักงานศาลปกครอง ได้คัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (13/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (23/06/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (03/08/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป (31/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (21/07/2563)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการข่าวภาคภาษาอังกฎษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/07/2563)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมเช่าและติดตั้งแครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/08/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/08/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 (04/08/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/08/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันแก๊สโซฮาล์ 95 และน้ำมันดีเซล ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/08/2563)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดทำบัตร จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกรผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการโครงการผลิตรายการดทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (03/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก (19/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานผลการดำเนินงาน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (28/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (28/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2562 (20/05/2563)
แสดงทั้งหมด...   
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  test (07/06/2562)
แสดงทั้งหมด...   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

View My Stats