images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 8 นักเขียนนวนิยายในยุคสังคมออนไลน์ (21/07/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหาร สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (07/07/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (29/06/2565)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (01/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดรักษาความปลอดภัย และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (01/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (27/07/2565)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิทยุสื่อสาร) จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (03/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลับใบมีดเครื่องตัดหนังสือแบบสามด้านและเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า (26/04/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (บัส) จำนวน ๔ คัน (ในพื้นที่) ระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (๑๑๗/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเลนส์สำหรับบันทึกภาพนิ่งระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ และกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลแบบสะท้อนเลนส์เดียวฟูลเฟรม พร้อมอุปกรณ์ (04/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องส่งวิทยุ FM ยี่ห้อ HARRIS รุ่น PT-2CD เครือข่ายจังหวัดยะลา (04/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพร้อมงานขับรถ จำนวน 2 คัน (ในพื้นที่) ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (119/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/08/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญประเมินช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพื้นที่เช่าศูนย์กลางข้อมูลอินเตอร์เน็ตครบวงจร (Internet Data Center IDC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/02/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 รายการ (28/09/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งประจำตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน รถนั่งประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คัน (28/01/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) (18/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (03/11/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (03/11/2564)
แสดงทั้งหมด...   
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngEbook
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (06/11/2563)
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (06/11/2563)
แสดงทั้งหมด...   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

View My Stats