กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
 
คณะกรรมาธิการ
 ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
   วีดิทัศน์คณะกรรมาธิการ


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
images/Trans.pngคณะกรรมาธิการสามัญ
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
แสดงทั้งหมด >>
images/Trans.pngคณะกรรมาธิการวิสามัญ
images/Trans.png
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
แสดงทั้งหมด >>
บริการข้อมูลกฎหมาย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th