ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/commitBillBudget/Agenda.png
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ (11/12/2562) - อ่าน 423 ครั้ง 1new.gif
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒ (09/12/2562) - อ่าน 574 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒ (07/12/2562) - อ่าน 1230 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ (06/12/2562) - อ่าน 658 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ (04/12/2562) - อ่าน 859 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...
images/commitBillBudget/arti_top_02.png
images/icon_nmBull.png  การตัดสิทธิทางการเมือง กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ : นางสาวอนุสรา เกื้อขำ นิติกรชำนาญการ (12/10/2561) - อ่าน 890 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรชำนาญการ (08/10/2561) - อ่าน 491 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  กระบวนการพิจารณางบประมาณของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เปรียบเทียบกระบวนการพิจารณางบประมาณของประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : นายกันต์พจน์ ฐิติวณิชกุล นิติกรปฏิการ (13/09/2561) - อ่าน 220 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  การบริหารงานและการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและพื้นที่ระดับภาค : พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี (31/08/2561) - อ่าน 463 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  การวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดิน:นายสรเดช ธรรมสาร นิติกรปฏิบัติการ (05/07/2561) - อ่าน 224 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...

สงวนลิขสิทธิ์โดยกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒ ๒๔๒ ๕๙๙๓, ๐๒ ๒๔๒ ๕๙๗๓, ๐๒ ๒๔๒ ๕๙๙๒
http://www.parliament.go.th/draftlawbudget