ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
กำหนดวันเอาลงตอน 1 ต.ค. 64
images/commitBillBudget/arti_top_02.png
images/icon_nmBull.png  การตัดสิทธิทางการเมือง กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ : นางสาวอนุสรา เกื้อขำ นิติกรชำนาญการ (12/10/2561)
images/icon_nmBull.png  การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรชำนาญการ (08/10/2561)
images/icon_nmBull.png  กระบวนการพิจารณางบประมาณของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เปรียบเทียบกระบวนการพิจารณางบประมาณของประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : นายกันต์พจน์ ฐิติวณิชกุล นิติกรปฏิการ (13/09/2561)
images/icon_nmBull.png  การบริหารงานและการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและพื้นที่ระดับภาค : พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี (31/08/2561)
images/icon_nmBull.png  การวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดิน:นายสรเดช ธรรมสาร นิติกรปฏิบัติการ (05/07/2561)
แสดงทั้งหมด...

สงวนลิขสิทธิ์โดยกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๖-๔๘๔๕-๘๒๓๑
http://www.parliament.go.th/draftlawbudget